Skip to Content

Wat is GIS?

Een geografisch informatiesysteem om onze wereld in kaart te brengen en beter te begrijpen.

Met een geografisch informatiesysteem (GIS) kunt u data beheren, via analyses inzicht creëren en deze informatie delen met anderen.
Een GIS gebruikt locatie als gemeenschappelijke taal. Dankzij beproefde analysetools, die hun oorsprong vinden in de wetenschap
van de geografie, kunt u (dynamische) data verantwoord en doordacht analyseren. Door deze inzichten via een actuele en relevante kaart
te delen zijn processen beter te ondersteunen en kunt u goed onderbouwde beslissingen nemen.

Dit is GIS


Honderdduizenden organisaties over de hele wereld maken gebruik van GIS. Ze analyseren data, delen informatie, lossen complexe vraagstukken op en communiceren de resultaten. Een geografische aanpak maakt een verschil!

Prioriteiten stellen

Waar is de dichtheid het hoogst? En is dat de locatie om te starten? Zo is de juiste strategie te bepalen. Het inzicht dat deze kaart over criminaliteit geeft laat dat goed zien.

Bekijk de kaart

Trends herkennen

Hoe ontwikkelt een fenomeen zich over de tijd? Dat helpt om de trend te begrijpen. Deze kaart toont de banengroei of -krimp en geeft inzicht in het lokale concurrentievoordeel.

Bekijk de kaart

Problemen ontdekken

Met locatie-analyses ontdekt u geografische patronen in uw data, die leiden tot een oplossing. Weten is beslissen! Deze kaart onthulde een patroon dat alleen aan het licht kon komen door het in kaart te brengen.

Bekijk de kaart

Veranderingen monitoren

Een overzichtskaart zorgt ervoor dat u de status van uw data kan monitoren en zo grip kan houden op uw werkprocessen. Op deze kaart is te zien dat een gletsjer op het zuidelijk halfrond zich heeft enorm heeft teruggetrokken.

Bekijk de kaart

Reageren op incidenten

Met de analyse van realtime datastromen weet u wanneer u in actie moet komen. Met GIS heeft u situational awareness. Op deze kaart is de mogelijke impact te zien van een natuurramp op mensen en bedrijven.

Bekijk de kaart

Scenario's uitwerken

Welke scenario’s zijn er? Bereken aan de hand van modellen waar u rekening mee moet houden. Deze kaart geeft inzicht in hoeveel verkeer er wordt verwacht als het land een andere bestemming krijgt.

Bekijk de kaart

Zo werkt een GIS


GIS-technologie gebruikt tools die gebaseerd zijn op de wetenschap van geografie om de wereld beter te begrijpen en beter te kunnen samenwerken. Dit helpt mensen om een gezamenlijk doel te bereiken: vanuit allerlei typen data nuttige informatie halen. De data kan uit verschillende systemen komen, want de locatie integreert deze data. 
Informatie creëren begint met data, waarna analyse kan plaatsvinden. Dit leidt tot een visualisatie en ten slotte het delen van de visualisatie via een app. 

Show More

In welke sectoren wordt GIS ingezet?


Het moderne GIS gaat over delen om zo beter te kunnen samenwerken en betrokkenheid te creëren. Ontdek hoe de technologie relaties versterkt, het werk efficiënter maakt en als communicatiekanaal fungeert in uw omgeving.

Show More