Skip to Content

Ontdek patronen

Ga verder dan visualisatie: analyseer uw gegevens

Identificeer hotspots en uitschieters

Ontdek statistisch significante hotspots, cold spots of uitschieters. Neem beslissingen op basis van deze patronen. Beantwoord vragen zoals: "Waar zijn clusters van hoge uitgaven aan elektronische goederen?" Of: "Waar zijn de hotspots van sterfte?"

Ontdek groepen of clusters

Vind clusters in uw gegevens door locatie-data te combineren met andere variabelen. Zoek bijvoorbeeld naar gebieden met vergelijkbare eigenschappen op basis van sociaaleconomische status, bestuur, bevolkingsdichtheid en klimaatverandering.

Identificeer verandering in de tijd

Krijg extra inzicht door tijd-data toe te voegen. Analyseer hoe ruimtelijke patronen (zoals hotspots, lowspots, clusters en uitschieters) in tijd en ruimte zijn veranderd. Beatwoord uw vragen zoals: "Worden rijke en arme communities geclusterd?" Of "Zijn de hotspots van uitbraken groter of kleiner geworden?"

Analyseer verkeersongelukken