Skip to Content

Ontdek relaties

Beschrijf en kwantificeer de relaties tussen kenmerken op een locatie.

Ontdek overlappende relaties in ruimte en tijd

Relaties tussen kenmerken omvatten associaties zoals nabijheid, toeval, intersectie, overlapping, zichtbaarheid en toegankelijkheid. Vind de kruising van objecten in ruimte en tijd. Beantwoord vragen zoals: "Wanneer en waar zullen migratiepaden van walvissen samenvloeien met maritieme scheepvaartroutes?"

Bepaal de zichtbaarheid tussen locaties

Identificeer welke functies zichtbaar zijn vanaf een bepaalde locatie. Houd rekening met terreinen, fysieke objecten en waarnemers-eigenschappen. Beantwoord vragen zoals: "Welke gebouwen hebben een directe zichtlijn op een nieuwe radiotoren?" Of: "Zijn de boshoutoogsten zichtbaar vanaf de landelijke wegen?"

Referentieverhaal

REACH krijgt hulp van ArcGIS bij vluchtelingenkamp

Hulporganisaties kunnen het leven binnen en buiten vluchtelingenkampen beter begrijpen en beslissingen nemen om levensomstandigheden te verbeteren.

Lees het artikel