Skip to Content

ArcGIS Tracker is een mobiele oplossing waarmee organisaties veldwerkers kunnen tracken. Waar bevinden zij zich op dit moment en waar zijn zij al geweest? Hierdoor beschikt u direct over realtime informatie om zo veldactiviteiten beter te ondersteunen en om analyses hierop uit te voeren in ArcGIS.

Wat kan ArcGIS Tracker voor u betekenen?

Inzicht geven in de locatie van veldwerkers


Krijg inzichtelijk waar uw veldwerkers zich bevinden. Identificeer nauwkeurig de dichtstbijzijnde medewerker om efficiënt te kunnen inspelen op een niet ingeplande gebeurtenis. Daarnaast kunt u ervoor zorgen dat uw medewerkers goed verspreidt zijn over een desbetreffend gebied.

Patronen detecteren


Analyseer waar veldmedewerkers zich bevinden. Controleer of de gebieden voldoende bezet zijn en of er gebieden tussen zitten die overbezet zijn of juist onderbezet zijn. Ontdek waar er patronen ontstaan en hoe u hier op in kunt spelen.

Efficiëntie vergroten


Geef leidinggevenden de mogelijkheid om operationele inzichten te krijgen in de werkzaamheden van de veldmedewerkers. Maak gebruik van track-analyses om de productiviteit van de veldmedewerkers inzichtelijk te krijgen.

Mogelijkheid voor samenwerken


Maak gebruik van track-mogelijkhden voor de planning en coördinatie van veldwerk-activiteiten. Deel gegevens om samenwerkingen te ondersteunen. Analyseer tracking-data om te ontdekken waar bepaalde eisen worden nageleefd en waar niet.

ArcGIS-platform


De data van ArcGIS Tracker is eigendom van uw organisatie, binnen een veilig en betrouwbaar platform. Bepaal zelf wie er toegang heeft tot deze data. De data wordt opgeslagen en beheerd in ArcGIS en zijn direct beschikbaar voor referenties en analyses.

Hoe werkt ArcGIS Tracker?

ArcGIS Tracker - mobiele app

Gebruikers bepalen zelf wanneer zij getrackt kunnen worden. De app neemt tracks op, zonder enige verbinding en met minimale impact op de batterij.

Track Viewer - web app

Iedereen die toestemming heeft om de tracks te bekijken en beheerders kunnen tracks verkennen, visualiseren en uitvragen door middel van de web app.

Location tracking feature service

Wanneer de locatie tracker aanstaat worden tracks opgeslagen en beheerd als puntelementen in een big data store binnen ArcGIS.

Samen sterker


Maak gebruik van ArcGIS Tracker in combinatie met andere ArcGIS-apps om de productiviteit en de efficiëntie te verhogen bij veldactiviteiten.

Bekijk alle veldwerk-oplossingen
ArcGIS Collector

ArcGIS Collector

Verzamel en bewerk data in het veld door middel van deze kaart-applicatie. Maak gebruik van ArcGIS Tracker zodat leidinggevenden weten waar hun veldmedewerkers zich bevinden. Valideer wanneer werk is afgerond.

Ontdek ArcGIS Collector
ArcGIS Survey123

ArcGIS Survey123

Verzamel velddata met deze op formuliergebaseerde applicatie. Maak gebruik van ArcGIS Tracker voor het monitoren van processen of van uw veldmedewerkers. Controleer of alle gebieden voldoende zijn gedekt.

Ontdek ArcGIS Survey123
ArcGIS Workforce

ArcGIS Workforce

Beheer uw veld-activiteiten. ArcGIS Tracker stelt veldmedewerkers in staat om te zien waar zij zijn geweest om het behandelde gebied te verifiëren en de naleving van de voorschriften te valideren.

Ontdek ArcGIS Workforce
ArcGIS Dashboards

ArcGIS Dashboards

Met een realtime dashboard kunt u routes uit ArcGIS Tracker visualiseren om direct vast te stellen waar uw veldmedewerkers zich bevinden en om bewegingspatronen te ontdekken.

ArcGIS Dashboards

Tracker is volledig geïntergreed met ArcGIS


Combineer ArcGIS Tracker met andere ArcGIS-apps voor het maximaliseren van de efficiëntie van uw veldmedewerker. Uw GIS-data wordt direct verzonden naar ArcGIS, zodat dit direct beschikbaar is voor visualisaties en analyses voor belanghebbenden.

Lees meer over ArcGIS