ArcGIS Content

Geef meer betekenis aan uw data

Met aanvullende kaartlagen kunt u meer betekenis geven aan uw data. ArcGIS Content bevat direct te gebruiken kaarten en gegevens over duizenden onderwerpen. ArcGIS Content wordt samengesteld uit de best beschikbare bronnen, waaronder van partners, open data en Esri Nederland. Verken kaarten en breid ze uit met uw eigen gegevens om nieuwe kaarten en applicaties te maken. U kunt ArcGIS Content als webservices of on-premises gebruiken. Hieronder vindt u enkele voorbeelden over ArcGIS Content.

Rijkste verzameling

We presenteren de content die Esri beschikbaar stelt als de Levende Atlas van Nederland. Het is een enorme verzameling van kaarten en geografische gegevens over allerlei relevante onderwerpen die continue worden geactualiseerd en uitgebreid. Het content-team werkt samen met partners en gebruikers om met elkaar de meeste rijke en veelzijdige interactieve Levende Atlas van het land te bieden.

Altijd en overal

De content van ArcGIS werkt overal: op een desktop, op het web en op devices in het veld (zelfs offline). De moderne cloud-infrastructuur zorgt ervoor dat u zorgeloos gebruik kunt maken van de beschikbare data. Esri Nederland schaalt capaciteit bij als dat nodig is en benut meerdere datacenters zodat de gegevens zo goed mogelijk voor u beschikbaar zijn en de kaarten razendsnel worden weergegeven. 

Computer monitor showing a large map with an area marked by a circle

Bespaar tijd

Esri Nederland biedt de vele datasets aan als services en downloads (in file geodatabase-formaat). U kiest zelf wat het beste voor u werkt. Met de services kunt u direct aan de slag, zonder de data in huis te hoeven halen. Zo bespaart u op servercapaciteit en databeheer. Is dat niet toereikend en wilt u de data echt in huis halen? Dan kunt u direct aan de slag met de downloadbare datasets. U hoeft daardoor de lastige conversies niet langer meer zelf uit te voeren. Ga direct aan de slag met de BAG, BGT, BRT of DKK en bespaar tijd. Tijd die u daardoor kunt besteden aan het ondersteunen en succesvol maken van uw eindgebruikers. Honderden organisaties besparen door de inzet van deze direct-te-gebruiken datasets al veel tijd, u ook?

Computer monitor showing San Francisco map with yellow, red, purple, and green dots

Onze kennis in uw handen

Door dagelijks met omvangrijke geografische datasets te werken heeft het content-team van Esri Nederland veel kennis opgedaan. Deze kennis deelt het team graag met gebruikers van ArcGIS zodat ook zij de best practices van het content-team in de praktijk kunnen toepassen.

Zo biedt Esri Nederland bijvoorbeeld landsdekkende luchtfoto's in 50 centimeter resolutie. De workflow die het team volgt om deze luchtfoto's te verwerken en ontsluiten is vastgelegd in een 'How-to' document: Luchtfoto's ontsluiten met ArcGIS.

Of wilt u aan de slag met 3D en open data? Esri biedt verschillende documentatie en tools aan die u helpen om met AHN-data of andere open data 3D-visualisaties te maken.

Blue street grid map with scattered green squares

Kaarten

Basiskaarten

Wilt u uw geografische gegevens meer context geven? Door basiskaarten als ondergrond te gebruiken voor uw geografische gegevens is dit mogelijk. ArcGIS Content biedt verschillende basiskaarten en luchtfoto's aan die gebruikt kunnen worden binnen het ArcGIS-platform in vector- en rasterformaat. De basiskaarten hebben meerdere cartografische stijlen, zodat elementen van de wereld steeds op een andere manier benadrukt kunnen worden en voor verschillende toepassingen gebruikt kunnen worden. Bekijk alle Basiskaarten, Beeldmateriaal en Historische kaarten.

Basisregistraties

Direct de basisregistraties van de Nederlandse overheid gebruiken in een kaart? Dat is mogelijk in ArcGIS. Esri Nederland vertaalt diverse basisregistraties naar een formaat dat direct-te-gebruiken is. Onder andere informatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Topografie (BRT) en de Digitale Kadastrale Kaart (DKK) is beschikbaar. De basisregistraties bevatten de meest gedetailleerde grootschalige topografie, gebouwen en percelen van Nederland. Bekijk alle Basisregistraties.

Demografie

Inzicht krijgen in de samenstelling van uw werkgebied? In ArcGIS is een uitgebreide hoeveelheid demografische informatie beschikbaar. De CBS Wijk- en Buurtkaart bevat de digitale gegeneraliseerde geometrie van de grenzen van buurten, wijken en gemeenten met een verscheidenheid aan demografische gegevens, zoals de bevolkingsdichtheid, -samenstelling en toegang tot voorzieningen. Het is ook mogelijk om deze data door de tijd heen te vergelijken. Bekijk alle Demografische gegevens.

Grenzen

Wilt u uw verkoopcijfers of andere data op de kaart tonen? ArcGIS bevat kaartlagen met grenzen op verschillende geografische niveaus. Hieronder vallen de bestuurlijke grenzen, zoals de provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast zijn er ook andere typen grenzen, zoals de wijken, buurten en postcodevlakken. De grenskaartlagen zorgen voor betere geografische context of zijn te gebruiken om uw eigen gegevens mee te aggregeren of visualiseren. Bekijk alle Grenzen

Hoogtegegevens

Bent u op zoek naar hoogtekaarten? De best beschikbare gegevens voor Nederland komen uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Het bevat gedetailleerde hoogtegegevens die ook beschikbaar zijn als ArcGIS Content. De direct-te-gebruiken hoogtekaarten  zijn geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder visualisatie, planning en ruimtelijke analyses. Het AHN wordt ook gebruikt voor het maken van 3D-visualisaties, zoals 3D-gebouwen of puntenwolken. Bekijk alle AHN  en 3D-data.

Leefomgeving

Wilt u uw omgevingsprojecten in kaart brengen? In ArcGIS zijn er verschillende gegevens beschikbaar omtrent de leefomgeving die gebruik kunnen worden voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hierin zit informatie over de bodem, bestemmingsplannen, milieu en risicobeheersing. In samenwerking met Climate Adaptation Services (CAS) is informatie uit de Klimaateffectatlas beschikbaar gesteld als ArcGIS Content. Bekijk alle Leefomgeving-, Klimaateffectatlasdata en Ruimtelijke Plannen (IMRO).

Points of Interest

Op zoek naar treinstations of politiebureaus in de buurt? Dit worden ook wel Points of Interest genoemd, interessante locaties die nuttig kunnen zijn bij het maken van analyses. ArcGIS Content stelt verschillende belangrijke puntlagen beschikbaar, zoals politiebureau's, ziekenhuizen en treinstations. De basisregistraties van Nederland bevatten interessante informatie die soms verstopt zit in de data. Daarom worden deze lagen met informatie apart geregistreerd. Bekijk alle Points of Interest.

Verkeer en Infrastructuur

De verkeersdruk zal de komende decennia blijven toenemen. Geografische informatie met betrekking tot verkeer en infrastructuur kan daarom belangrijk zijn. Er is veel informatie beschikbaar in ArcGIS, zoals de NWB-wegen en geregistreerde lagen uit de basisregistraties. Daarnaast zijn de verkeersongevallen vanaf 2013 ook beschikbaar als ArcGIS Content. Door de beschikbaarheid van deze data is het mogelijk om uitgebreide verkeersanalyses uit te voeren. Bekijk alle Verkeer en Infrastructuurgegevens

Ontdek de mogelijkheden in een gesprek

Boek een demo

Probeer het uit met een ArcGIS Online-trial

Kosteloze ArcGIS Online-trial