Skip to Content

Features


Van beleidsdoelen naar initiatieven


Ook uw samenleving staat de komende decennia voor grote uitdagingen. Een stad leefbaar houden vraagt om strategische doelstellingen die worden omgezet naar concrete acties en initiatieven. ArcGIS Hub wordt gebruikt om via kaarten en apps belanghebbenden te verbinden, data te delen en zo gezamenlijk te werken aan de ambitie via concrete initiatieven.

Open Data: voor transparantie en efficiëntie


Stel uw data beschikbaar en deel deze met externe partijen. De doelstelling om open data te delen verschilt per organisatie: meer draagvlak creëren, inspraak organiseren en inwoners ideeën laten uitwerken. Open data is ook een middel om herhaalde data-verzoeken te ondervangen. Combineer bij analyses uw open data met data uit de Levende Atlas en geef meer context aan uw projecten.

Hub Apps


ArcGIS Hub bevat direct-te-gebruiken applicatie en tools om de betrokkenheid van de community te stimuleren.

Evenementen


Gebruik ArcGIS Hub voor het organiseren van evenementen, zoals een bijeenkomst, vergadering of hackethon. Bepaal de content en call-to-action initiatieven van de community.

Samenwerken met inwoners en partners


Complexe vraagstukken en de vele betrokken partners vragen om een integrale aanpak en samenwerken. ArcGIS Hub is een tweerichtingsplatform en maakt samenwerken in mogelijk, zowel intern als extern.

Team beheren


Stel een team samen en beheer wie analyses kunnen uitvoeren binnen het initiatief.

Community dashboards


Meet het bereik en de betrokkenheid van uw community en verfijn uw aanpak voortdurend.