Skip to Content

ArcGIS Hub is een platform waarbij de overheid, bedrijven, partners uit de stad en inwoners gezamenlijk aan uitdagende vraagstukken kunnen werken en zo doelen kunnen bereiken.

Zet ambities en beleidsdoelen om naar initiatieven


De samenleving staat de komende decennia voor grote uitdagingen. Om uw stad leefbaar te houden moeten strategische doelstellingen omgezet worden naar concrete acties en initiatieven. ArcGIS Hub wordt gebruikt om via kaarten en apps belanghebbenden te verbinden, data te delen en zo gezamenlijk te werken aan concrete initiatieven.

Samenwerken met uw inwoners en partners


De complexe vraagstukken en de vele betrokken partners vragen om een integrale aanpak en samenwerken. ArcGIS Hub is een tweerichtingsplatform en maakt samenwerken in communities mogelijk, zowel intern als extern.

Geef uw community een doel om aan de slag te gaan

ArcGIS Hub maakt een data-gedreven beleid mogelijk. Met ArcGIS Hub kunt u:

1

Maak en lanceer initiatieven

1

Maak en lanceer initiatieven

Door gebruik te maken van de direct-te-gebruiken templates is het mogelijk om eenvoudig initiatieven op te zetten. Maak gebruik van content en apps om initiatieven overzichtelijke te presenteren of om de voortgang te monitoren. Het is ook mogelijk om zelf websites en apps te ontwerpen.

2

Maak gebruik van open data

2

Maak gebruik van open data

Open data is een essentieel onderdeel in ArcGIS Hub. Maak gebruik van data uit de Levende Atlas van Esri en combineer dit met uw eigen data in initiatieven. Voeg uw data toe aan ArcGIS Hub-apps om uw burgers te bedienen.

3

Laat uw inwoners en partners participeren

3

Laat uw inwoners en partners participeren

Inwoners kunnen eenvoudig een account aanmaken in ArcGIS Hub met behulp van social media-logins. Zij kunnen direct aan de slag met het verzamelen van data, door middel van enquêtes of polls. Dashboards meten het bereik binnen de community en laten zien welke tools effectief zijn.

4

Vertel uw verhaal aan uw inwoners

4

Vertel uw verhaal aan uw inwoners

Maak gebruik van StoryMaps, dashboards en infographics om rapportages en data op een intuïtieve manier te presenteren, informatie te delen, de voortgang te meten en verantwoording af te leggen. ArcGIS Hub is het centrale communicatiepunt voor uw inwoners en partners.

5

Bouw aan uw hub

5

Bouw aan uw hub

Wanneer ArcGIS Hub volledig is ingericht, is het mogelijk om teams te vormen. Dit kan gericht zijn op plannen, maar dit kunnen ook buurtgerichte teams worden. Met ArcGIS Hub kunt u blijven uitbreiden en problemen van uw community prioriteren, zodat dit gezamenlijk aangepakt kan worden.

Wat biedt ArcGIS Hub?


ArcGIS Hub zorgt voor een verbinding tussen overheden en inwoners. De hub zorgt voor samenwerking met belanghebbenden van verschillende projecten en beschikt over:

Kaarten en apps

Visualiseer eenvoudig data van bijvoorbeeld beleidsplannen, resultaten en initiatieven. Gebruik ArcGIS Hub voor:

Informatieve grafieken

Interactieve kaarten

Story Maps

Dashboards

Data-gestuurde sites

Een centraal punt

Zet ArcGIS Hub in als een platform om inwoners en partners te betrekken en te verbinden. Werk samen aan initiatieven met:

Plaatselijke organisaties

Universiteiten en scholen

NGO's

Start-ups

Inwoners

Data vastleggen

Schakel inwoners in om data te verzamelen in een handig digitaal formaat. Verzamel data door middel van:

Enquêtes over initiatieven

Ontwikkelingsvoorstellen

Evenementen en bijeenkomsten in de buurt

Tools voor innovatie

Maak het voor anderen eenvoudig om data uit de community te vinden en te gebruiken. Voeg apps toe van:

Ontwikkelaars

Vrijwilligers

Studenten

Open source-communities

Meer informatie over ArcGIS Hub?