Skip to Content

Geavanceerde analyses


Gebruik wetenschappelijke analysetools voor 2D-, 3D- en 4D-data

Inzichten

Zet uw data op de kaart, plaats deze in een context en kom tot nieuwe inzichten. Neem betere beslissingen door patronen te vinden, het volgen en beoordelen van trends en het oplossen van complexe locatiegerichte problemen. Zet de volgende stap door niet alleen het in kaart brengen van bepaalde kenmerken van locaties, maar door hun onderlinge relaties te analyseren. Ontdek nieuwe perspectieven om u te helpen bij uw besluitvorming.

Begrijp ruimtelijke relaties

Ruimtelijke relaties, zoals nabijheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid zijn erg belangrijk bij het beantwoorden van verschillende vragen. Analyseer verschillende datalagen om de geschiktheid van een plaats voor een bepaalde activiteit te berekenen en veranderingen in de tijd te detecteren. ArcGIS Pro biedt verschillende geoprocessing- en analyse-mogelijkheden om ruimtelijke vragen te beantwoorden.

Identificeer locaties en routes

Optimaliseer uw routes door gebruik te maken van uw eigen netwerkgegevens. Denk hierbij aan wegen op eigen terrein of aan beperkingen voor voertuigen, zoals gewicht en type lading. Definieer gebieden met bepaalde kenmerken. De locaties die aan uw criteria voldoen, kunnen worden behouden en locaties die dat niet doen, kunnen uit verdere analyse worden geƫlimineerd.

Ontdek patronen

Vind hotspots, afwijkingen of natuurlijke data clusters bij het opsporen, kwantificeren en analyseren van veranderingen in patronen door de tijd heen. Ruimtelijke clustering kan wijzen op patronen van onderliggende processen, omdat vergelijkbare processen vaak vergelijkbare lokalisatiepatronen volgen. Bepaal de juiste analysemethoden en trek conclusies uit uw analyse.

Ontdek patronen

Voorspellingen maken

Met ruimtelijke analyses kunt u krachtige technieken gebruiken voor het maken van voorspellingen. Krijg een duidelijk inzicht in de doelstellingen van uw onderzoek en zie hoe de voorspelde waarden (en andere bijbehorende informatie) u helpen betere beslissingen te nemen bij het kiezen van een methode binnen ArcGIS Pro.

Ontdek de mogelijkheden in een gesprek

Boek een ArcGIS Pro-demo

Probeer ArcGIS Pro

Kosteloze ArcGIS Pro-trial