Skip to Content

Een overzicht van alle projecten in de stad

Met ArcGIS Urban kunnen stedenbouwkundigen en planologen het planproces efficiënter laten verlopen, waardoor meer tijd beschikbaar is om hoge kwaliteit projecten en plannen te ontwikkelen. ArcGIS Urban biedt een centraal overzicht van alle projecten en plannen in de stad, één centrale plek om alle plannen op de te slaan, te beheren en te vinden. Daarnaast biedt het interactieve tools voor het experimenteren met de ruimtelijke plannen in verschillende scenario’s. ArcGIS Urban rekent automatisch door hoe verschillende scenario’s bijdragen aan de beleidsdoelstellingen op het gebied van wonen en werken. Met de web app kunnen plannen transparant gecommuniceerd worden naar stakeholders waarbij tools voor participatie beschikbaar zijn.  

ArcGIS Urban

ArcGIS Urban is meer dan een product die helpt bij het ontwerpen, beheren en inzichtelijk maken van de impact van uw plannen. Het is een nieuwe manier om samen te werken met verschillende partijen om zo de juiste beslissingen te kunnen nemen voor de community.

Meer informatie over ArcGIS Urban?


Binnenkort beschikbaar, we verkennen nu al graag hoe dit past binnen uw planprocessen.