Skip to Content

Een basisregistratie is een door de Nederlandse overheid officieel aangewezen registratie. De gegevens die door alle overheidsinstellingen moeten worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken zijn hierin geregistreerd. Door de hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid worden ze in andere markten ook regelmatig als basisgebruikt. 

Waarom basisregistraties via Esri gebruiken?

Veel basisregistraties worden door Esri Nederland als download en als webservice beschikbaar gesteld, waardoor deze gebruiksklaar zijn voor tal van toepassingen. Basisregistraties zijn uniform, consistent en bevatten bovendien data over heel Nederland. Daarnaast zijn ze actueel en hierdoor een ideale bron voor uw analyse of achtergrondkaart vol referenties!

Satellite image of earth from space

Basisregistraties: de voordelen


De kwaliteit van de brondhouder direct te gebruiken binnen uw organisatie.

Samenwerken

Enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik van eenduidige overheidsdata laat iedereen binnen uw organisatie met dezelfde, actuele, data werken.

Flexibiliteit

Basisregistraties via diverse oplossingen inzetten in verschillende processen en applicaties biedt flexibiliteit.

Productiviteit

Basisregistraties in laagdrempelige ‘informatieproducten’ combineren en weergeven zorgt voor sneller werken.

Tijdsbesparing

Esri zet alle gegevens direct klaar, zodat u niet zelf de conversies / inlees routines hoeft te onderhouden.
Show More

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de meest gedetailleerde digitale kaart. De kaart is maar liefst op 20 centimeter nauwkeurig en dat voor heel Nederland! Alle fysieke objecten die de buitenruimte vorm geven, zoals gebouwen, wegen, bermen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd.

Download de BGT

Basisregistratie Topografie (BRT)

De Basisregistratie Topografie (BRT) is een gedetailleerde kaart van heel Nederland. De BRT biedt een schat aan informatie, waaronder kilometerborden, gebouwen, afrasteringen, OV-stations, windmolens, waterlopen etc. De BRT is opgebouwd uit verschillende bestanden met elk zijn eigen schaal- en detailniveau: TOP10NL, de TOP50NL, TOP100NL, TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL. Het meest gedetailleerde, digitale topografische bestand TOP10NL. Dit bestand is in het beheer van het Kadaster, die de data jaarlijks actualiseert.

Download de BRT

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Bent u opzoek naar een specifiek pand of wilt u snel een overzicht van alle gebouwen in Nederland met bijbehorend adres(sen), bouwjaar en functie? Maak dan gebruik van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. Deze registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid, maar bieden ook voor andere markten een schat aan informatie: van bouwjaar tot gebruiksfuncties.

Download de BAG

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

In Nederland maken we steeds meer gebruik van de ondergrond. In de Bodemkaart wordt informatie weergegeven over de samenstelling van de bodem op basis van boringen tot ongeveer 1 meter diepte. De bodemkaart bevat zowel informatie over grondwatertrappen als grondsoorten en aanwezigheid van kalk. De data in de Bodemkaart is beschikbaar gesteld door Wageningen Environmental Research (Alterra) en maakt onderdeel uit van de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Download de Bodemkaart

Basisregistratie Handelsregister (HR)

Actuele en betrouwbare informatie over ondernemingen is essentieel voor diverse processen van uitvoerders van publieke taken en ondernemers. Deze dataset wordt door de Kamer van Koophandel beheerd in het Nationaal Handelsregister (HR).

Meer informatie

Digitale Kadastrale Kaart (DKK)

De dataset Digitale Kadastrale Kaart (DKK) is een selectie uit de BRK en toont de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving. Op de kadastrale kaart ziet u waar de grenzen van een perceel ongeveer liggen.

Download de DKK

Basisregistratie Kadaster (BRK)

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, hypotheken, eigendommen, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. GeoBRK In GeoBRK kunt u op een intuïtieve manier de volledige BRK-gegevens van het Kadaster gebruiken in al uw dagelijkse processen. GeoBRK is een Data as a Service-oplossing (DaaS), waarmee u zonder de belasting van data-conversie en technisch beheer aan de slag kunt met performance garantie. Met de slimme zoekingangen vindt u direct de relevante informatie.

Download de BRK

Afgeleide datasets


De data uit de basisregistraties bieden een startpunt voor afgeleide datasets. Esri Nederland biedt diverse gebruiksklare eindproducten, gebaseerd op gegevens uit diverse basisregistraties. Dit betreft onder meer Energielabels. Dit is een combinatie van gegevens verkregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die zijn gekoppeld aan de panden en adressen uit de BAG. De kaartlaag Woningtypering is een kaartlaag die uit de BAG-panden een analyse doet over het type woning (hoekhuis, twee-onder-één-kap, appartement etc). De kaartlaag postcodegebieden is een vlakkenrepresentatie van postcodes, gebaseerd op de combinatie van postcodes uit de BAG en grenzen uit de BRK en BRT.

Handelsregisterdata direct te gebruiken met GeoHR


Handelsregisterdata bevat actuele en betrouwbare informatie over bedrijvigheid van ondernemingen en is nu direct te gebruiken in ArcGIS.

Vraag nu een demo aan


Bekijk samen met een Esri-medewerker naar de meerwaarde van basisregistraties voor uw organisatie en hoe we kunnen samenwerken.