Features


Optimaliseren routes

Vind de snelste, kortste of zelfs de toeristische route, afhankelijk van wat u heeft ingevoerd. Routes kunnen worden berekend met variabelen als afstand, tijd, helling. Of u twee locaties heeft of een hele reeks waar een volgorde voor moet worden bepaald, dat maakt niet uit.


Vind de dichtsbijzijnde faciliteiten

Bereken de kosten voor het reizen tussen incidenten en faciliteiten om te bepalen welke het dichts bij elkaar zijn. Werk uit hoeveel locaties moeten worden gevonden, met de afhankelijkheid van reizen van of naar en beperkingen zoals drempelwaarden.


Voertuig-onafhankelijke routevraagstukken

Gegeven een aantal werklocaties en een bepaalde aanwezigheid van voertuigen kunt u per route bepalen welk voertuig welke stop moet maken. De oplossing minimaliseert de kosten voor het operationele dat wordt gedaan met de voertuigen, met de kaders van de business in ogenschouw genomen. 


De beste locatie aanwijzen

Het hulpmiddel voor het aanwijzen van de beste locatie. Een juiste locatie kijkt naar lage kosten en een hoge bereikbaarheid, om de winst te maximaliseren en de service aan hoge kwaliteit te laten voldoen. De analyse houdt rekening met faciliteiten die goederen en diensten leveren en waar behoefte is aan die goederen en diensten.


Servicegebieden creëren

Een netwerkservicegebied is een regio die kan worden bediend vanaf een locatie binnen een bepaalde reistijd of reisafstand. Zodra servicegebieden zijn berekend, kunt u deze gebruiken om te bepalen hoeveel land, hoeveel mensen of hoeveel van iets anders zich in de buurt of regio bevindt.


Maak matrixes voor bestemmingen

Wat de kostenmatrix voor de herkomstbestemming? Het levert een afstandstabel waarin routes staan met de minste kosten langs het netwerk van herkomst naar verschillende bestemmingen. De waarden over kosten geven de netwerkafstand weer (niet de afstand in rechte lijn).