Skip to Content

Kenmerken


Maak kaarten op basis van tijd

'Temporal Symbology' helpt u om tijdslijnen aan te passen en deze transparant te communiceren.

 • Het tijdvenster bepaalt het interval van de gegevens die worden weergegeven.
 • Puntsymbolen kunnen bijvoorbeeld aangepast worden op basis van kleur, symbologie, grootte, inwinningsdatum en op gebruikersvoorkeuren. Lijn- en polygoonsymbolen kunnen op kleur worden aangepast.
 • Volglijnen worden getekend om waarnemingen die bij hetzelfde object horen te verbinden.
 • Binnen een spoor kan de huidige positie van een object worden gerenderd met behulp van verschillende symbologieën.
Definieer de regels

U kunt regels definiëren voor het verwerken van inkomende realtime gegevens. Bijvoorbeeld door selectiecriteria of filters in te stellen, waarvoor gegevens worden opgeslagen en gerenderd. De acties kunnen getriggerd worden door het attitribuut en de ruimtelijke analyse:

 • Filteren van gegevens
 • Verbergen van tijdelijke gegevens
 • Markeren van specifieke functies
 • Maken van aangepaste selecties

Herhaal events met meerdere snelheden

Met de 'Playback Manager-werkbalk' kunt u gebeurtenissen - events - met verschillende snelheden herhalen.

 • Bekijk eerdere gegevens en houd de verplaatsingen in het verleden bij tot de huidige positie.
 • Terugspoelen, pauzeren, snel vooruitspoelen of gegevens achterwaarts en voorwaarts afspelen op elke door de gebruiker gedefinieerde snelheid.
 • Herhalen, of cyclisch herhalen, afspeelgegevens.
 • Stel het afspeelinterval in op basis van een of meerdere gegevens-lagen.

Voeg grafieken en diagrammen toe

Bekijk gegevens in verschillende grafische vormen als toevoeging op de kaart. 

Met behulp van grafieken is het mogelijk om gegevens te visualiseren en te analyseren om de renderings aan te vullen. U kunt gegevens door de tijd heen visualiseren om naar patronen te zoeken.

Meer informatie over ArcGIS Tracking Analyst?