GeoBGT

De passende technologie voor al uw BGT-werk.

Het opbouwen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), het voldoen aan de vereiste kwaliteit en uitwisselen met andere partijen vereist de juiste kennis en passende software. GeoBGT biedt u een passende oplossing voor alles wat de BGT aangaat: van initiële levering tot het inregelen van het beheer en managen van de werkvoorraad. GeoBGT is gecertificeerd voor het het niveau ‘Uitgebreid’. Dit bewijst dat deze oplossing geschikt is voor het leveren en inlezen van mutatieberichten van de SVB-LV BGT. 

Een objectgerichte registratie

Het werken met objecten heeft grote voordelen. Percentages van een verhard oppervlak berekenen kan in GeoBGT bijvoorbeeld in een handomdraai; met selecties, presentaties en ruimtelijke analyses. Door de nadruk te leggen op consistentie, enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik heeft de BGT meerwaarde als geografische basis voor BOR-systemen. Dit leidt tot effectievere processen, hogere kwaliteit van diensten en nieuwe mogelijkheden in gebruik.

Eigen kernregistratie als basis

Omdat GeoBGT onderdeel is van het ArcGIS-platform is het mogelijk de BGT te koppelen aan eigen kernregistraties. Dit kan een BOR zijn, maar ook een registratie op basis van Damo voor waterbeheerders. Hiermee wordt dubbel werk en dubbele opslag van kerngegevens voorkomen en wordt de BGT nauw geïntegreerd in de werkprocessen van u als bronhouder. Het bedrijfsbreed benutten van deze gegevens is zo eenvoudiger geworden.

Samen de BGT beheren

Uniek aan de BGT is dat er een topologisch consistente en landsdekkende registratie wordt bijgehouden, door een scala aan bronhouders. Dit heeft gezorgd voor complexe situaties: een bronhouder kan mutaties doen op objecten van een andere bronhouder. Met de conflictafhandeling van GeoBGT is het voor bronhouders mogelijk om tegelijkertijd dezelfde objecten muteren. Vastzetten van data (locken) is daarbij niet nodig.

Kenmerken

Gestructureerd werken
Mutaties correct afhandelen met Workflow Manager
Kwaliteit op alle niveaus
Verschillende manieren om kwaliteit te garanderen
ready-to-use-maps-64
Bekende componenten
Werkt met ArcGIS Pro, GeoWeb en ArcGIS Online
Continuïteit gewaarborgd
Goede dienstverlening

Systeemvereisten

GeoBGT werkt met ArcGIS Desktop vanaf versie 10.2. ArcGIS Desktop is gecertificeerd voor Windows-besturingssystemen en het is vereist om Microsoft . NET Framework te installeren. 

Lees meer