De Basisregistratie Kadaster (BRK) is een van de meest doelmatige basisregistraties in Nederland. In diverse processen, van objectbeheer tot handhaving, van trendanalyses tot veldinventarisaties, is er behoefte aan informatie over kadastrale perceelsgrenzen, eigendomsinformatie en informatie over de rechtszekerheid binnen uw werkingsgebied. Het Kadaster biedt met BRK Levering dagelijks actuele informatie van de onroerende zaken en perceelsgrenzen.

Met GeoBRK wordt deze informatie organisatiebreed ontsloten in het volledige ArcGIS-platform, zonder de complexiteit van dataconversie, performance of software-updates. Door deze volledige ontzorging kan uw informatiemanager zich volledig focussen op effectieve ontsluiting van de BRK binnen de eigen processen en de eindegebruiker op zijn processen.

Technisch beheer is verleden tijd

GeoBRK is een Data as a Service-oplossing (DaaS) waarbij het niet nodig is om software lokaal te installeren. Hierdoor kunt u er direct mee aan de slag en heeft u geen omkijken naar het beheer van het product.

Alle updates worden door Esri uitgevoerd, zowel van de basissoftware, het ArcGIS-platform, als de nieuwe versies van GeoBRK. De transitie naar de nieuwe BRK Levering 2.0 wordt gedaan zonder dat u als afnemer hier iets van merkt. Ook onverhoopte fouten in leveringen worden door Esri afgevangen en in direct overleg met het Kadaster opgelost.

Met GeoBRK bent u zeker van een stabiele bron met een dagelijks geactualiseerde set kadastrale gegevens overal en altijd beschikbaar.

Altijd, overal op elk device

GeoBRK is altijd, overal en op elk type device te gebruiken. Het biedt de kadastrale gegevens als beveiligde service en daarmee zijn deze gegevens in alle ArcGIS-apps, GeoWeb en andere apps beschikbaar voor iedereen die het recht heeft deze te gebruiken. U kunt snel starten met de meegeleverde configuraties in GeoWeb en Web AppBuilder for ArcGIS. Ook kunt u zelf webapps of GeoWeb-configuraties maken voor uw eigen doelgroepen.

Hierdoor is het gebruik optimaal te schalen: eenvoudige apps voor veldwerk en complexe gebiedsanalyses in ArcGIS Pro – alles met dezelfde basisgegevens.

Gegarandeerde performance

Optimale performance is zowel een uitdaging als een absolute must voor het gebruiken van de BRK. Met GeoBRK is er daarom ook veel aandacht besteed aan een zo hoog mogelijke performance, ongeacht de grootte van uw werkingsgebied. Hiervoor wordt software en expertise voor ingezet en dit wordt doorlopend gemonitord.

Dagelijkse actualiteit is gegarandeerd, ook als het Kadaster pieken verwacht in levering van mutatiebestanden; alle mutaties worden gegarandeerd dagelijks verwerkt tot een maximum van ten minste 50.000.

De beschikbaarheid (uptime) van onze content is ruim boven 99,7%.

 

Vijf unieke kenmerken van GeoBRK

  • Altijd en overal actuele BRK-data in uw applicaties.
  • Volledig ontzorgd: al het beheer wordt door Esri gedaan.
  • De prijs is inclusief alle benodigde hard- en software en het beheer daarvan.
  • Het werkt volledig beveiligd en het is daarmee AVG-conform.
  • Toekomstvast, transitie naar BRK 2.0 is inbegrepen.