GEONIS Blaeu biedt waterschappen een oplossing waar het werkproces centraal staat. Denk aan het watersysteembeheer, keringenbeheer, het beheer van de afvalwaterketen (persleidingen en rioleringsgebieden) en de schouw. 

De kracht van GEONIS Blaeu

Overzichtelijk data beheren

GEONIS Blaeu ondersteunt uw medewerkers optimaal bij het beheer van assets door gebruik te maken van krachtige workflows. Hierdoor worden regelmatig terugkerende werkzaamheden vereenvoudigd en begeleid. Het leidt tot hogere kwaliteit van uw data, terwijl de tijdsinvestering afneemt.

Kaarten maken

Flexibel in te richten

GEONIS Blaeu bevat een standaard datamodel, gebaseerd op de processen van waterschappen. In GEONIS Blaeu is het mogelijk eigen tabellen en kolommen toe te voegen zonder extra beheer. De ontwikkeltijd en de beheerlasten om de oplossing naar eigen behoefte in te richten zijn daardoor laag.

Te gebruiken op meerdere devices

Na de configuratie is GEONIS Blaeu op elk type devices te gebruiken. Doordat GEONIS Blaeu een configuratie is, is een migratie geen ingewikkeld proces.

Samenwerken in ArcGIS Online

Waterwet

Beheerders van de primaire waterkeringen moeten regelmatig beoordelen of de keringen nog voldoen aan de wettelijke eisen, zoals de Waterwet het voorschrijft. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt hiervoor het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) ter beschikking, waar Deltares de technisch inhoudelijke componenten en de software voor levert. GEONIS Blaeu ondersteunt de waterschappen bij het inlezen en visualiseren van boringen en sonderingen. Dit wordt nu volledig in 3D gedaan zodat er een goed overzicht ontstaat zowel de boven- als de ondergrond.

Lees meer over het WBI
Data analyseren

Modules

 • Module Watersystemen

  De module bestaat uit het vervaardigen, beheren en onderhouden van leggers en beheerregisters voor de natte infrastructuur.
 • Waterkeringen

  De module voorziet gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo)technische kenmerken van primaire, secundaire en tertiaire waterkeringen.
 • Waterketen

  De module biedt functies rondom leidingenregistratie en rioleringsgebieden voor o.a. het bewaken van de voortgang van planvorming en maatregelen.
Show More

How-to-video's

 • HOW-TO

  Profielen in GEONIS Blaeu

  Business consultant Jan de Wit van Esri Nederland laat in deze video zien hoe je profielen kunt weergeven in GEONIS Blaeu.
 • HOW-TO

  Slimme formulieren in GEONIS Blaeu

  Business consultant Jan de Wit van Esri Nederland laat in deze video zien hoe je gebruik kunt maken van de slimme formulieren-functies in GEONIS Blaeu.
 • Aanmaken kunstwerken via GEONIS Blaeu

  Business consultant Jan de Wit, Esri Nederland laat in deze video zien hoe u kunstwerken via GEONIS Blaeu kunt aanmaken en wat er dan allemaal automatisch gebeurt.
Show More

Meer informatie over GEONIS Blaeu?