Skip to Content

Het werken met geo-informatie bestaat uit het inwinnen, beheren, analyseren, publiceren en delen. Met ArcGIS kunt u deze werkzaamheden al goed uitvoeren, maar GEONIS maakt dit nog eenvoudiger. GEONIS stelt u in staat om werkzaamheden als voor gedefinieerde workflow beschikbaar te stellen, met de intelligentie die wordt verlangd binnen een specifieke discipline. Dit zorgt voor een verhoging van de productiviteit en verbetering van de kwaliteit van de informatie. 

GEONIS is een uitbreiding van het standaard ArcGIS-platform. Alle functies en menu’s zijn aanpasbaar. Hierdoor past GEONIS in elke organisatie en in elk vakgebied. Voor een aantal sectoren zijn vakgerichte standaard datamodellen en functies toegevoegd (Water, Riool, Gas en Elektra). 

Uitbreiding op het ArcGIS-platform

GEONIS is een uitbreiding op het ArcGIS-platform. De oplossing bestaat uit een gericht datamodel en specifieke functies. Het maakt van ArcGIS een informatiesysteem met ingebouwde branchekennis. Dat maakt het beheer van assets efficiënt en zorgt voor eenvoud in het werk. 

Assets integreren

Aanpassingen van assets in één vakgebied kunnen in GEONIS direct worden gebruikt in planningen van een ander vakgebied. Door een integrale aanpak van het beheer worden administratieve coderingen als ‘bomen in beplanting’ overbodig. GEONIS bepaalt aan de hand van informatie automatisch of een boom in beplanting of in verharding staat. Deze informatie biedt meer controle over de assets en de daarbij bijbehorende kosten, risico’s en prestaties.

Naar eigen wens inrichten

Het is mogelijk om GEONIS naar eigen wens in te richten met een standaard datamodel, dat gebaseerd is op de processen van het vakgebied. De tool daarvoor is GDN Studio. Deze mogelijkheden zorgen ervoor dat GEONIS aansluit op de dagelijkse praktijk. Deze toevoegingen hebben geen invloed op het beheer. De ont­wikkeltijd en de beheerlasten zijn hierdoor laag. Een voorbeeld hiervan is GEONIS Blaeu, speciaal ingericht voor de waterschappen.

Kenmerken
Legenda en themaweergaven

De opmaak van het totale project aanpassen.
Projecten en projectgroepen

Snel wisselen van vakgebied of deelgebied.
Slimme informatieschermen

De schermen vullen zelf gegevens van objecten aan.
Controleregels voor kwaliteit

Kwaliteit en compleetheid van gegevens valideren.
Snel zoeken en informatie vinden

Flexibele zoekfuncties om snel gegevens te vinden.
Een leiding- of netwerktracé

De kortste, snelste route met de minste weerstand.

Modules

GEONIS voor waterbeheer

Met GEONIS Water is functionaliteit voorhanden om drinkwaterleidingnetwerken te beheren, te onderhouden, te inspecteren en te visualiseren.

GEONIS voor rioolbeheer

De oplossing GEONIS Riool biedt inzicht in het riool. Elke rioolstreng heeft een onlosmakelijke relatie met bijbehorende putten.

GEONIS voor gasbeheer

Alle benodigde functionaliteit om gasnetwerken te beheren, te documenteren, te onderhouden, te plannen en te berekenen zit in GEONIS Gas.

GEONIS voor elektrabeheer

Voor het beheer van complexe elektrische netwerken voorziet GEONIS Elektra in alle benodigdheden.
Show More

Extensies

Meer

GEONIS Server

Meer

GDN Studio

Meer

GEONIS Dimension

Meer informatie over GEONIS?