GeoSticker

Eenvoudig metadata aanmaken en beheren

Met GeoSticker kunt u eenvoudig metadata aanmaken en beheren volgens de laatste Nederlandse metadata-standaard. Zo wordt een deel van de metadata automatisch op basis van de data gegenereerd en bijgewerkt. Dit levert een flinke tijdsbesparing op en voorkomt fouten. Het invullen van de overige metadata-elementen wordt in GeoSticker eenvoudig gemaakt door het gebruik van keuzelijsten, ‘check boxes’ en standaardwaarden.

Waarom metadata?

Metadata is de beschrijvende informatie over (geografische) data, zoals de kwaliteit, actualiteit en definities. Data en metadata zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: metadata is nodig om gegevens te kunnen vinden, goed te kunnen beheren en om ze op de juiste manier en voor de juiste toepassingen te kunnen gebruiken. Het belang van metadata is vergelijkbaar met het etiket op een blik in de supermarkt. Zonder het etiket is het niet mogelijk om te achterhalen wat er in het blik zit en wat de kwaliteit is van de inhoud. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen de informatie op het etiket begrijpt. Hierover zijn afspraken gemaakt, waardoor consumenten sneller kunnen bepalen of de inhoud van het blik aan hun wensen voldoet. Om dezelfde redenen zijn er standaarden ontwikkeld voor metadata voor geografische gegevens. Door consequent gebruik te maken van deze standaarden kan geografische data optimaal uitgewisseld en gebruikt worden.

Kenmerken

Metadatastandaard
GeoSticker voldoet aan de actuele Nederlandse meta
Metadata
Metadata wordt automatisch aangemaakt en geüpdatet
XML-formaat
De metadata wordt in XML-formaat opgeslagen
Overzichtelijk
De metadata wordt overzichtelijk getoond