Skip to Content

Gemeenten krijgen vanuit allerlei hoeken signalen over het grondgebied. Het is steeds lastiger om het overzicht te bewaren. Er komen signalen vanuit het zaaksysteem, terugmeldingen over basisregistraties, bouw gereed meldingen, besteks-meldingen, meldingen via interne e-mails en via social media. Door signalen te integreren en deze op een kaart te plotten,ontstaat beter inzicht in de status van het beheergebied, is er direct zicht op voortgang en doorlooptijden kan de afhandeling efficiënter.

Met ArcGIS is dit op elk moment, op elk device en overal beschikbaar, ook voor externe uitvoerders. Door de openheid van ArcGIS zijn signalen te integreren met alle andere systemen.

Zo handelt de gemeente Wageningen signalen af

Gemeente Wageningen werkt met het signaalafhandeling-systeem in ArcGIS op basis van locatie. Hun medewerkers, maar ook inwoners kunnen nu eenvoudig een melding maken. Ontdek hoe de gemeente hun meldingen combineert en hierdoor zaken integraal oppakt.

Overal beschikbaar

Met signaalafhandeling in ArcGIS is op elk moment, op elk device en overal beschikbaar, ook voor externe uitvoerders.  Er is direct zicht op de voortgang en doorlooptijden.

Beter inzicht

Door alle signalen te integreren ontstaat beter inzicht in de status van het beheergebied. 

Integreerbaar

Door de openheid van ArcGIS zijn signalen te integreren met alle andere systemen.

Meer informatie over Signaalafhandeling?