Haal zo veel mogelijk uit uw data


Ieder GIS-systeem is slechts zo goed als de data in het systeem. ArcGIS biedt een complete set van tools die u de flexibiliteit geeft om data op te slaan, te bewerken en te beheren op een manier die past bij uw bestaande processen.




Maak gebruik van big data

ArcGIS helpt u om te gaan met big data, hierdoor kan het geanalyseerd en gevisualiseerd worden vanuit een geografisch perspectief. Het brengt niet alleen grote hoeveelheden data bij elkaar, maar ook verschillende typen data.


Integreer uw organisatie

ArcGIS integreert met data, die opgeslagen is in uw huidige bedrijfssysteem, om zo de analysemogelijkheden uit te breiden. ArcGIS ondersteunt bij uw business intelligence, het samenwerken binnen of tussen organisaties, de productiviteit en CRM-systemen.


Regels instellen en relaties definiëren

ArcGIS onderhoudt uw data-integriteit en vereenvoudigd data management wanneer de data opgeslagen is in een geodatabase. U kunt relaties, zoals netwerken en topologieën, definiëren tussen uw datasets en regels, zoals domeinen en subtypes, instellen voor individuele datasets.


Beheer metadata

Metadata beschrijft de inhoud, kwaliteit, bron en andere karakteristieken van data. Het is data over uw data. Volledige en nauwkeurige metadata is vereist om te beschikken over betrouwbare data van hoge kwaliteit. ArcGIS ondersteunt aangepaste en standaard metadata profielen, waaronder FGDC, ISO, INSPIRE en Dublin Core.


Beveilig uw data

ArcGIS is ontworpen om de specifieke beveiligingsbehoeften van uw organisatie te ondersteunen en biedt u flexibiliteit en controle over de manier waarop uw GIS-platform wordt ingezet, onderhouden, beveiligd en gebruikt.

Meer informatie over data management?