Skip to Content

Advies- en Ingenieursbureaus

Slimmer werken, slimmere analyses.

Uit de praktijk

Communiceren via een platform

ANS Verkeer & Ruimte voert in samenwerking met ANS Baggermanagement baggerwerkzaamheden uit voor waterschappen. De communicatie onderling en met de leefomgeving verloopt via de kaart. Dit voorkomt fouten en werkt sneller. 

Zie de video

Meer kwaliteit in minder tijd leveren


Voor advies- en ingenieursbureau zijn ruimtelijke vraagstukken aan de orde van de dag. In de projecten is het belangrijk dat de opdrachtgever snel en juist wordt geïnformeerd. Voor u als opdrachtnemer betekent effectief werken een slimme aanpak in alle fasen van het proces. Door digitaal te werken kunt u slimmere analyses doen en de juiste rapportages maken, waarmee gefundeerde conclusies kunnen worden getrokken. De technologie en content van het ArcGIS-platform helpen u en uw collega’s het werk sneller te doen, completer te analyseren en zo meer kwaliteit te leveren in minder tijd.  

Samenwerken

Door informatie en data te delen met collega's en andere (keten)bedrijven, kan er efficiënter worden gewerkt. Op deze manier loopt een project geen onnodige vertraging op. Het kan gaan om diverse data, zoals onder meer dronebeelden.

Snellere inspecties

Het meeste inspectiewerk vindt plaats in het veld. Met een digitale investeringsslag kan ArcGIS het middel zijn die voorziet in de informatie-uitwisseling: een stevige basis om digitaal te werken. De inspectielast wordt zo flink verkort.

Efficiënter werken

Content is de basis om te werken. Basiskaarten geven - net als andere referentiedata - de juiste context aan uw data. Data is vaak een flinke investering. Via de Levende Atlas van het ArcGIS-platform is echter al heel veel open data als content beschikbaar om meteen te gebruiken.

Waarom Esri Nederland en ArcGIS

Wat vindt u belangrijk aan GIS-technologie? En wat vindt u belangrijk aan de organisatie die daar achter zit? We vertellen u graag meer, bijvoorbeeld over de volgende zaken:

Open platform

Het ArcGIS-platform is open en daardoor perfect te integreren met andere systemen.

Lees meer over ArcGIS

50 jaar ervaring

In 1969 ontwikkelde Esri het eerste GIS. We hebben een halve eeuw ervaring.

Lees meer over het verleden

Wereldwijd netwerk

Elke dag werken wereldwijd meer dan 350.000 organisaties met ArcGIS.

Lees meer over wie wij zijn

Innovatie en kwaliteit

Jaarlijks besteedt Esri 27% van de omzet aan Research & Development van ArcGIS.

Lees meer over onze passie

Meer informatie over GIS voor A&I?