Skip to Content

Kabels en leidingen

Een goede procesgang rondom het inwinnen van aanvullende informatie is daarom onmisbaar om tot goede ontwerpoplossingen te komen en de impact van bouwwerkzaamheden goed te kunnen beheersen.

Een goede informatievoorziening over de ligging is daarom essentieel. Dit wordt alleen bemoeilijkt doordat deze door verschillende eigenaren worden beheerd en de registratie van de ligging meestal niet exact is.

Previous
Next

De mogelijkheden

Maak een keuze afhankelijk van uw project situatie. Hiernaast een overzicht van de mogelijkheden.

KLIC meldingen

2D-informatie van KLIC meldingen wordt op de kaart getoond met attribuutdata van disciplines, eigenaren en aanvullende specificaties. Het is voor de gebruiker mogelijk om goed overzicht te behouden en risicogebieden te bepalen.

Aanvullend onderzoek

Binnen het projectgebied wordt aangegeven waar aanvullend onderzoek nodig is naar de exacte ligging van kabels en leidingen middels proefsleuven. De resultaten van de gemaakte proefsleuven kunnen eveneens geografisch worden vastgelegd en beschikbaar gesteld. Dit wordt gedaan met behulp van fotomateriaal en meetgegevens. Het terugvinden van losse fotobeelden en meetgegevens en het in context zien van deze informatie wordt hiermee vereenvoudigd.

Volledig beheer

Het volledige beheer van de kabels en leidingen inclusief de mutaties, inwinning van proefsleuven en grondradarresultaten worden in het GIS beheerd. Hierdoor ontstaat één centrale plek voor de actuele ligging van kabels en leidingen. Dit is vooral nuttig voor projecten waar veel mutaties plaatsvinden.

3D- kabels en leidingen

Alle reguliere kabels en leidingen worden middels relatieve diepte ten opzichte van het maaiveld getoond met daarbij passende leidingdiameter. Gestuurde boringen worden met het absolute diepteverloop verwerkt. Hiermee ontstaat een realistischer beeld van de ondergrondse werkelijkheid en kunnen raakvlakken met ondergrondse werkzaamheden nog beter worden bepaald.

Meer waarde uit uw projecten halen?

Neem contact met ons op