Defensie

Maak van uw missie een succes.

An area map overlaid with various data points, a map of satellite orbit routes, and a closeup photo of an index finger tapping a map on a screen

Van uw missie een succes maken


Als militairen op missie gaan, moeten ze continu situational aware zijn. Ze maken daardoor tijdens het hele traject gebruik van geografische informatie. Van Mission Command tot Intelligence, Surveillance en Reconnaissance (ISR) en van het beheer van oefenterreinen tot informatievoorziening tijdens de missies. Geografische informatie geeft belangrijke input voor uw strategie. ArcGIS biedt passende oplossingen voor uw strijdkrachten. U kunt informatie van de gebieden snel visualiseren, analyseren en sneller
en beter beslissingen nemen.

Realtime informatie op alle locaties

Of een militaire operatie succesvol kan zijn is afhankelijk van data die wordt weergegeven in een allesomvattend overzicht. Daarnaast zijn realtime inlichtingen op locatie voor uw Command & Control een cruciale bron van informatie. Alles kan worden gevisualiseerd door gebruik te maken van ArcGIS.

De stroom inlichtingen beter verwerken

Inlichtingen zijn cruciaal. U heeft verschillende informatiebronnen en wilt er op tijd en accuraat werkbare inlichtingen van maken voor besluitvormers. ArcGIS ondersteunt uw militaire analisten door middel van geavanceerde analytische methodologie en innovatieve tools.

Snel en accuraat kaartmateriaal leveren

Wat is waar? In een nieuw gebied hebben de eerste militairen een basiskaart als enige houvast. Het beheren van basiskaartmateriaal is een omvangrijke klus, waar veel data in wordt verwerkt. Om verschillende soorten data te beheren is de inrichting van een basiskaartenmagazijn, zowel digitaal als analoog, een vereiste.

Waarom Esri Nederland en ArcGIS?

Wat vindt u belangrijk aan GIS-technologie? En wat vindt u belangrijk aan de organisatie die daar achter zit? We vertellen u graag meer, bijvoorbeeld over de volgende zaken: 

    Previous
    Next
Previous
Next

Meer informatie over GIS voor Defensie?