Skip to Content

Defensie

Maak van uw missie een succes.

Van uw missie een succes maken


Als militairen op missie gaan, moeten ze continu situational aware zijn. Ze maken daardoor tijdens het hele traject gebruik van geografische informatie. Van Mission Command tot Intelligence, Surveillance en Reconnaissance (ISR) en van het beheer van oefenterreinen tot informatievoorziening tijdens de missies. Geografische informatie geeft belangrijke input voor uw strategie. Het ArcGIS-platform biedt passende oplossingen voor uw strijdkrachten. U kunt informatie van de gebieden snel visualiseren, analyseren en sneller
en beter beslissingen nemen.

Realtime informatie op alle locaties

Of een militaire operatie succesvol kan zijn is afhankelijk van data die wordt weergegeven in een allesomvattend overzicht. Daarnaast zijn realtime inlichtingen op locatie voor uw Command & Control een cruciale bron van informatie. Alles kan worden gevisualiseerd door gebruik te maken van het ArcGIS-platform.

De stroom inlichtingen beter verwerken

Inlichtingen zijn cruciaal. U heeft verschillende informatiebronnen en wilt er op tijd en accuraat werkbare inlichtingen van maken voor besluitvormers. Het ArcGIS-platform ondersteunt uw militaire analisten door middel van geavanceerde analytische methodologie en innovatieve tools.

Snel en accuraat kaartmateriaal leveren

Wat is waar? In een nieuw gebied hebben de eerste militairen een basiskaart als enige houvast. Het beheren van basiskaartmateriaal is een omvangrijke klus, waar veel data in wordt verwerkt. Om verschillende soorten data te beheren is de inrichting van een basiskaartenmagazijn, zowel digitaal als analoog, een vereiste.

Waarom Esri Nederland en het ArcGIS-platform?

Wat vindt u belangrijk aan GIS-technologie? En wat vindt u belangrijk aan de organisatie die daar achter zit? We vertellen u graag meer, bijvoorbeeld over de volgende zaken: 

Open platform

Het ArcGIS-platform is open en daardoor perfect te integreren met andere systemen.

Lees meer over ArcGIS

50 jaar ervaring

In 1969 ontwikkelde Esri GIS. We hebben een halve eeuw ervaring.

Lees meer over het verleden

Wereldwijd netwerk

Elke dag werken wereldwijd meer dan 350.000 organisaties met ArcGIS. 

Lees meer over wie we zijn

Innovatie en kwaliteit

Jaarlijks besteedt Esri 27% van de omzet aan Research & Development van ArcGIS.

Lees meer over onze passie

Starten met GIS voor Defensie?

Download een trial