De digitale toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 niveau A en AA en kaarten. 

 

De vraagstukken waar gemeenten zich van vandaag de dag en in de toekomst mee bezig houden, hebben veelal locatie als gemene deler. Of het nu gaat over het efficiënter afhandelen van meldingen, de herontwikkeling of het beheer van een stad, mobiliteit of klimaatverandering. Al deze vraagstukken zijn onlosmakelijk verbonden met waar dit plaatsvindt. 

ArcGIS helpt om beter inzicht te krijgen. Daarnaast biedt ArcGIS de mogelijkheid om niet alleen binnen de organisatie, maar ook buiten de organisatie - samen met andere partijen en bewoners in de gemeente - te werken aan oplossingen voor deze uitdagingen. 

Locatie als verbindende factor


Bij alle vraagstukken waar locatie een rol speelt, kan GIS een versterkende rol spelen. Of het nu gaat om stedelijke ontwikkeling, de ondergrond, het beheer van de leefomgeving, klimaat of de omgevingswet.

De meerwaarde van GIS ontdekken?