Gemeenten

Grip op uw beleid en tevreden inwoners

De digitale toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 niveau A en AA en kaarten. 

 

Uit de praktijk

3D-pilot bereidt gemeente Rotterdam verder op Omgevingswet

Veel data is beschikbaar en dat wordt alleen maar meer, maar hoe zorg je ervoor dat dit op een laagdrempelige manier gebruikt kan worden door anderen? Voor veel organisaties is informatie delen een grote uitdaging. De gemeente Rotterdam deed een pilot om 3D-informatie beschikbaar te stellen voor iedereen die betrokken is bij de Omgevingswet. Wat kan visualisatie en analyse in 3D opleveren? Ontdek het in dit artikel.

De juiste keuzes, nu en in de toekomst


In de vraagstukken waar gemeenten nu en in de komende jaren mee te maken krijgen speelt locatie een grote rol. Of het nu gaat om klimaatverandering, vergrijzing of mobiliteit: deze vraagstukken zijn onlosmakelijk verbonden met waar dit plaatsvindt. ArcGIS helpt u om beter inzicht te krijgen. Gemeenten kunnen ook met ArcGIS en samen met andere partijen en bewoners in de gemeente, werken aan oplossingen voor deze uitdagingen. 

Omgevingswet

Werk binnen en buiten uw gemeenten met omgevingsdata, een samenwerkingsportaal en informatieproducten, om initiatieven voor de leefomgeving te ondersteunen. 

Smart communities

Gemeenten staan de komende decennia voor grote uitdagingen. Om uw stad leefbaar te houden moeten strategische doelstellingen omgezet worden naar concrete acties en initiatieven. Met ArcGIS Hub kunt u als gemeente met bedrijven, partners uit de stad en inwoners gezamenlijk aan uitdagende vraagstukken werken en zo effectief doelen bereiken.

Signaalafhandeling

Gemeenten krijgen vanuit allerlei hoeken signalen over het grondgebied. Door alle signalen in ArcGIS te integreren, ontstaat er inzicht in de status van het beheergebied en is er direct zicht op voortgang en doorlooptijden. Dit is op elk moment, op elk device en overal beschikbaar, ook voor externe uitvoerders. 

Beheer Openbare Ruimte

Uw inwoners willen graag wonen in een leefomgeving die schoon, veilig en prettig is. Assetbeheer van alles wat buiten staat is dus van essentieel belang. Om ook efficiënt om te gaan met wegen, groen, riolering, water, openbare verlichting en gebouwen is het nodig dat u de verschillende taken goed op elkaar afstemt. Met ArcGIS houdt u overzicht.

Nieuws, artikelen en evenementen

Waarom Esri Nederland en ArcGIS?

Wat vindt u belangrijk aan GIS-technologie? En wat vindt u belangrijk aan de organisatie die daar achter zit? We vertellen u graag meer, bijvoorbeeld over de volgende zaken: 

Show More

Nieuws, artikelen en evenementen

Show More

Meer informatie over GIS voor Gemeenten?