Skip to Content

Industrie

Alle assets en processen geïntegreerd in kaart.

Uit de praktijk

Portal for ArcGIS toegepast bij Shell

Kaarten zijn kritiek voor Shell bij het ondersteunen van responders bij meldingen van incidenten. De kaart biedt een algemeen operationeel beeld voor iedereen die is betrokken, zowel bij Shell als bij andere organisaties.

Terreinen en assets managen


Het beheren van een terrein gaat verder dan alleen assets in kaart te brengen. Hoe kunnen assets optimaal beheerd worden? Waar zijn er werkzaamheden? Waar liggen gevaarlijke stoffen opgeslagen? En wat voor effect heeft dit op de omliggende assets? Door data te visualiseren en te analyseren op een kaart worden nieuwe verbanden zichtbaar. Zo kunt u als organisatie de veiligheid verbeteren, de efficiëntie verhogen en de kosten verlagen. ArcGIS biedt u de analysemogelijkheden, zodat u op eenvoudige wijze antwoord krijgt op uw vragen.

Beheer van veiligheid, gezondheid & milieu

Veiligheid en incidentmanagement is van levensbelang in de industrie. Het is noodzakelijk om in het geval van actuele incidenten een duidelijk overzicht te hebben. Daarnaast is het belangrijk om de historische incidenten in kaart te brengen om hier patronen te ontdekken. Zo kunt u snel de juiste maatregelen op de juiste plaats treffen.

Veiligheid

Integraal samenwerken met stakeholders

Met het ArcGIS-platform kunnen terreinen en assets slimmer gemanaged worden. Verbeter de operationele paraatheid door alle afdelingen met elkaar te verbinden en inzicht te bieden in alle assets en activiteiten op een faciliteit, installatie of campus. Transparante communicatie start bij een geïntegreerd totaalbeeld voor u en uw stakeholders.

Waarom Esri Nederland en het ArcGIS-platform?

Wat vindt u belangrijk aan GIS-technologie? En wat vindt u belangrijk aan de organisatie die daar achter zit? We vertellen u graag meer, bijvoorbeeld over de volgende zaken: 

Show More

Vraag nu een trial aan

Aanvragen