De digitale toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 niveau A en AA en kaarten.

Lees meer

Assetmanagement voor Ministeries

Een van de basisvoorwaarden van een gezonde samenleving en economie is de infrastructuur. De infrastructuur moet worden onderhouden en aangepast om in te spelen op veranderingen in de mobiliteit en het gebruik in onze leefomgeving. Lees hoe ArcGIS kan ondersteunen in assetmanagementprocessen.

Bewuste keuzes maken aan de hand van geografische data


Een ministerie houdt zich bezig met het maken en uitvoeren van beleidsplannen. Inzicht in de impact van deze plannen en de huidige status van de uitvoering is van groot  belang. Van beleid tot uitvoering en van monitoring tot publiekscommunicatie. Met ArcGIS integreert u informatie en maakt u deze bruikbaar voor verschillende medewerkers, zodat zij hun werk efficiënt kunnen doen.

Beter inspecteren

Zowel binnen als buiten hebben medewerkers up-to-date informatie nodig om efficiënt te kunnen werken. Met GIS kunt u op verschillende devices en zonder internetverbinding werken.

Integraal beleid

De nieuwe Omgevingswet vereist een integraal beleid. U moet in staat zijn om verschillende databronnen te combineren en analyseren. ArcGIS helpt u om uw informatievoorziening flexibel en toegankelijk te houden.

Open data gebruiken

Als ministerie moet u transparante verantwoording afleggen. Enkel met de juiste tools kan er op een goede manier worden samengewerkt en kan u gegevens ontgrendelen en delen met burgers en andere partijen.

Waarom Esri Nederland en ArcGIS?


Wat vindt u belangrijk aan GIS-technologie? En wat vindt u belangrijk aan de organisatie die daar achter zit? We vertellen u graag meer, bijvoorbeeld over de volgende zaken:

Meer informatie over GIS voor Ministeries?