Non-profit programma

Ondersteun, monitor en deel de belangrijke werkzaamheden van uw stichting of non-profit organisatie met GIS.

Efficiënt omgaan met beperkte middelen

Of het nu gaat om natuurherstel, armoedebestrijding of het helpen van kansarmen: de missies van stichtingen en non-profitorganisaties zijn stuk voor stuk cruciaal. Tegelijkertijd lopen de missies en daarmee de projecten van non-profitorganisaties ontzettend uiteen. Wat echter overeenkomt is dat deze organisaties constant voor de uitdaging staan om de beperkte beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten om hun doelen te behalen. Het toepassen van locatietechnologie ondersteunt non-profitorganisaties daarbij. In Nederland maken meer dan 50 non-profitorganisaties gebruik van GIS-technologie om datagedreven beslissingen te nemen, resultaten te monitoren, positieve impact te presenteren en stakeholders te betrekken.

Succesverhalen

Previous
Next

Life Terra:

“Met ArcGIS monitoren wij hoe de bomen die we hebben geplant het doen, zodat we weten of we op de juiste manier bezig zijn. We komen één of meerdere jaren nadat we hebben geplant weer terug op de locatie, en controleren dan hoe de bomen zijn gegroeid. We monitoren hoeveel bomen het overleefd hebben en of er onderscheid is in bepaalde boomsoorten die wel of juist niet zo goed aanslaan. Aan de hand van die informatie kunnen we een inschatting maken van de impact die we hebben en of we misschien bepaalde dingen in het vervolg anders moeten aanpakken, zoals andere boomsoorten planten, of in een andere maand planten.”

Hartstichting:

“Als Hartstichting werken wij aan het realiseren van een landelijke 6-minutenzone. In een 6-minutenzone wordt er binnen 6 minuten de juiste hulp geboden bij een hartstilstand. Aanwezigen bellen 112, starten met reanimeren en zetten een AED in. Hoe sneller een AED ingezet kan worden bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Daarom is het van levensbelang dat in elke buurt een AED hangt. Het AED-netwerk is echter dynamisch, zo komen er AED’s bij maar vallen er ook AED’s uit. Het is dus belangrijk om continu het netwerk te blijven onderhouden. Met ArcGIS Pro kunnen wij gemakkelijk en snel periodiek analyseren waar al AED’s hangen en waar nog AED’s nodig zijn. Daarnaast biedt ArcGIS extra mogelijkheden, onder andere om rekening te houden met lokale (verkeers)situaties. Zo kunnen we nog efficiënter te werk gaan en ons blijven inzetten voor een landelijke dekking van AED’s”

Focusgebieden

Previous
Next

Esri's non-profitprogramma

Wereldwijd maken er duizenden stichtingen en non-profitorganisaties gebruik van GIS om aan een veiligere, schonere, gezondere wereld te werken. Esri’s non-profitprogramma biedt deze organisaties de mogelijkheid om tegen sterk gereduceerde tarieven toegang te krijgen tot ArcGIS-technologie en content om op die manier datagedreven te werken, impact te monitoren en resultaten te delen met betrokkenen. Het doel van het non-profitprogramma is om de missies en projecten van deze organisaties, welke bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, aan te moedigen en te ondersteunen.

ANBI-geregistreerde organisaties zonder winstoogmerk die zich inzetten voor algemeen maatschappelijk belang (humanitair, natuurbescherming, sociaal, etc.) kunnen zich aanmelden voor het non-profitprogramma. Commerciële organisaties, overheids- en onderwijsinstellingen komen niet in aanmerking voor het programma.

Esri Nederland behoudt het recht om de geschiktheid van een organisatie voor het non-profitprogramma te bepalen. Als gevolg van deze beoordeling kan Esri Nederland een aanvraag of deelname van een organisatie al dan niet goedkeuren om welke reden dan ook. De geschiktheid voor het programma is niet onderhevig aan externe beoordeling. 

Non-profit community

Blijf op de hoogte van het goede werk dat non-profitorganisaties en NGO's doen om positieve verandering te ondersteunen. Ontdek hoe organisaties van elke omvang over de hele wereld GIS toepassen om hun missies te bevorderen en een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld te creëren waarin iedereen kan gedijen.

Wordt lid van de community
Internationale voorbeelden
Two people looking at a tablet computer

Geo Impact Stichting

In 2023 heeft Esri Nederland de Geo Impact Stichting opgericht om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken door middel van locatie en geografische expertise. De stichting wordt beheerd door medewerkers van Esri Nederland en bevat een grote groep aan vrijwilligers. De Geo Impact Stichting heeft als missie: een positieve impact genereren door geografische kennis en kunde te vergroten bij organisaties die ernaar streven om thema's omtrent mens, dier en milieu aan te pakken.

Meer lezen over de Geo Impact Stichting en ontdekken hoe u aanvragen kunt indienen?

Bezoek de website
Geo Impact Stichting logo

Deze organisaties gingen u al voor:

Previous
Next

Benieuwd wat GIS voor uw organisatie kan doen?