Skip to Content

De behoefte aan mensen met kennis van geo-technologie en geo-informatie neemt wereldwijd toe. Goed geschoold personeel op het gebied van GIS is dan ook van belang om aan deze vraag te voldoen. Door ArcGIS in de opleiding aan te bieden, kan het Middelbaar beroepsonderwijs op deze vraag inspelen. Daarnaast kunnen zij hierdoor de verbinding met en doorstroming naar het Hoger onderwijs stimuleren. Dankzij GIS-technologie kunnen studenten offline en online samenwerken en zo ervaring opdoen met de praktische toepassing. Zo vinden zij eenvoudig aansluiting bij de internationale wereld van de geo-professionals.

Wat Esri doet voor het onderwijs

Wij ondersteunen docenten met technologie en lesmateriaal voor het verzorgen van onderwijs. We delen kennis op het gebied van didactische vaardigheden, praktijk voorbeelden en interactieve werkvormen.

Wij ondersteunen ook het ontwerp van nieuw onderwijs, door een actieve bijdrage te leveren aan vakdidactische bijeenkomsten. Tevens ondersteunen wij de professionale ontwikkelingen van docenten middels een breed aanbod van curssussen en workshops.

Referenties


Op onder andere de volgende opleidingsinstituten wordt het ArcGIS-platform ingezet:

Nieuws, artikelen en evenementen

MBO GIS-event 2019

Juni 2019

Meer informatie over GIS in het onderwijs?