Onderzoek

Modern onderzoek gebruikt ruimtelijke gegevens en GIS technologie om een dieper inzicht te krijgen in de verschijnselen in onze wereld. Door onderzoek en publicaties heeft de wetenschap een grote impact op technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij ondersteunen beide graag, voor het gehele ecosysteem van klanten, partners en onderzoeksinstellingen.

Onderzoekers zetten GIS in om gegevens uit een grote verscheidenheid aan bronnen te evalueren, analyseren en visualiseren. Ze combineren GIS met verschillende open interfaces voor scripting en programmering om modellen en theorieën te ontwerpen en te toetsen. Vanuit de geo-sciences zien we toepassingen ontstaan in andere kennisdomeinen, zoals klimaatonderzoek, gezondheidswetenschappen en data science. Voor meer informatie, zie https://www.gisforscience.com/

Wat doet Esri voor onderzoek?

Wij ondersteunen onderzoekers bij de toepassing van huidige Esri technologie bij onderzoek in bestaande en nieuwe kennisdomeinen. Dat doen wij door trainingsmateriaal (bijvoorbeeld business cases, e-learning) beschikbaar te stellen en workshops met andere onderzoekers en docenten te organiseren. Daarnaast leveren we graag feedback op de rol die geodata en GIS kunnen spelen in onderzoeksmethodes.

Wij zijn partner bij aanvragen voor onderzoekstrajecten, bijvoorbeeld bij NWO en Horizon Europe, en we nemen deel aan begeleidingscommissies van PhD-studenten. Voor de verdere disseminatie van de resultaten van onderzoek koppelen we onderzoekers graag aan het wereldwijde Esri-netwerk. Daarnaast leggen we direct contact met de verschillende Esri Research groepen, zodat onderzoek nog meer impact kan hebben in de maatschappij. 

ArcGIS voor hoger onderwijs

Wat zijn de mogelijkheden?

Education Institution
Een niet-commercieel onderzoeksinstituut krijgt brede toegang tot  ArcGIS, content en lesmateriaal. Alle studenten, onderzoekers en andere medewerkers kunnen via single-sign-on eenvoudig toegang krijgen, waardoor beheer van de omgeving minimaal is.

Academic Department
Voor een onderzoeksgroep binnen een niet-commercieel onderzoeks- of onderwijsinstituut is er de Academic Department Licentie. Daarmee krijgen 50 of 100 (of een veelvoud) onderzoekers en/of studenten toegang tot ArcGIS, content en lesmateriaal.

Leven lang leren
Voor de persoonlijke ontwikkeling van eenieder bieden wij ArcGIS for Personal Use, met toegang tot onder meer ArcGIS Pro, content en online lesmateriaal. 

Referenties

Meerdere onderzoeksinstituten van universiteiten gebruiken Esri technologie voor onderzoek, zoals TU Delft, Radboud Universiteit, Universiteit Utecht, Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast ondersteunen wij UMCs en institutiten zoals het NIOZ.

Previous
Next

Meer informatie over GIS in het onderwijs?