Voortgezet onderwijs

Laat uw leerlingen de buitenomgeving observeren en data verzamelen, zodat zij deze data in de klas op een online kaart kunnen analyseren en visualiseren. ArcGIS Online biedt mogelijkheden voor activerende lesvormen, vakoverstijgend onderwijs en modern omgevingsonderwijs. Wij stellen graag de ArcGIS voor op School-leeromgeving aan alle middelbare scholen in Nederland ter beschikking. 

Lees meer

Wat Esri doet voor het onderwijs

De ArcGIS voor op School-leeromgeving bestaat uit ArcGIS Online en lesmateriaal. ArcGIS Online is een compleet, webgebaseerd GIS-platform dat leren over en met GIS eenvoudig maakt. Een installatie is niet nodig, u hoeft alleen een browser te openen en kunt direct aan de slag. ArcGIS Online werkt op PC’s, Mac’s, en mobiele devices.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de Levende Atlas, dit is een grote verzameling van kant-en-klare, uitgewerkte en interessante Nederlandse en wereldwijde geografische informatie. De atlas bestaat uit direct-te-gebruiken kaarten en gegevens over duizenden onderwerpen.

Verder bieden we een grote variatie aan lesmateriaal aan om te leren over ArcGIS Online. Hier vindt u informatie over het trainingsaanbod. U kunt ook een online training proberen (Engelstalig), meedoen aan een MOOC (Engelstalig) of gebruikmaken van het Nederlandstalige lesmateriaal, speciaal ontwikkeld voor het voorgezet onderwijs.

De ArcGIS voor op School-leeromgeving bevat:

  • Veldwerkapplicaties voor modern omgevingsonderwijs.
  • Kaarten van hoge kwaliteit op zowel lokale als globale schaal en in 2D en 3D.
  • Data analysetools en presentatietools, zoals StoryMaps.
  • De Levende Atlas van de wereld waarmee u toegang heeft tot kaarten van duizenden onderwerpen.
  • Nederlandstalig en op het curriculum gericht lesmateriaal.
  • Online trainingen, online tutorials en webinars.

Waar heeft u recht op met ArcGIS voor op School?

  • Technisch support.
  • Software updates.
  • Toegang tot de Esri GIS Conferentie en de Esri GIS Tech.
  •  Productinformatie, zoals nieuwsbrieven, webinars en het Esri Magazine.
Aanvragen
Meer informatie

Referenties

Meer dan 250 scholen gebruiken de ArcGIS voor op School-leeromgeving in de lespraktijk in Nederland. Ook bij lerarenopleidingen op hogescholen en universiteiten wordt deze leeromgeving bij het onderwijs voor (aankomende) docenten ingezet.

Previous
Next

Meer informatie over ArcGIS voor op School?