Openbare orde & Veiligheid

Samen werken aan orde en veiligheid.

Uit de praktijk

Het hart van de meldkamer ademt geografie

Informatie maakt het verschil in het bewaken van orde en in het zorgen voor veiligheid. De Gemeenschappelijke Meldkamer Midden-en West-Brabant (GMK-MWB) wil door kaarten en door data te combineren niet alleen de veiligheidsdiensten, maar ook de burger van betere informatie voorzien.

Samen werken om de juiste beslissingen te nemen


Bij rampenbestrijding en crisisbeheersing is samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten belangrijk. Goede informatievoorziening tussen de hulpdiensten en één gedeeld beeld is cruciaal om snel de juiste beslissingen te nemen. ArcGIS zorgt ervoor dat benodigde data centraal via een kaart beschikbaar wordt gesteld. Of u nu vanuit de meldkamer opereert of als hulpverlener ter plaatse bent; u werkt vanuit één Common Operational Picture.

Weten wat u ter plaatse aantreft

De juiste informatie, op het juiste moment, bij de juiste personen. Bij een brand is het van belang om snel ter plaatse te zijn en een overzicht te hebben van wat u op de locatie kunt aantreffen. Een eenduidig beeld voor al uw medewerkers is dan ook van cruciaal belang bij het bestrijden van een brand. 

Grip op veiligheid houden

Bij grote evenementen is politie-inzet van belang. Om het overzicht te kunnen houden is een eenduidig beeld tijdens de voorbereiding en tijdens het evenement belangrijk. ArcGIS biedt u ondersteuning bij Grootschalig Bijzonder Optreden (GBO). U kunt het betreffende evenement of incident zorgvuldig in kaart brengen.

Binnen enkele seconden beslissen

Bij het binnenkomen van een 112-oproep moet de medewerker op de meldkamer binnen enkele seconden beslissen welke hulpdienst(en) en voertuig(en) naar de locatie moet gaan. ArcGIS ondersteunt bij het nemen van deze beslissingen en zorgt voor een actueel beeld van de situatie. 

Waarom Esri Nederland en ArcGIS?


Wat vindt u belangrijk aan GIS-technologie? En wat vindt u belangrijk aan de organisatie die daar achter zit? We vertellen u graag meer, bijvoorbeeld over de volgende zaken:

    Previous
    Next
Previous
Next

Meer informatie over GIS voor Orde & Veiligheid?