Skip to Content

Provincies

Locatie-gebonden vraagstukken

People sitting at table with microphones, man looking at tablet computer, map with blue and green polygons, map with red and yellow polygons

De provincie is regisseur in een regionaal speelveld. De vraagstukken van de provincie zijn veelal locatie-gebonden en de samenwerking tussen de provincie en haar partners wordt steeds intensiever.

Bij de opgave- en gebiedsgerichte aanpak speelt ruimtelijk denken en ruimtelijke informatie een belangrijke rol. Het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken vraagt de inzet van digitalisering en slimmer gebruik van (ruimtelijke) data. Slimme combinaties van functies vragen om maatwerk per gebied. Denk aan de groeiende behoefte van woningen, het stimuleren van een competitieve economische regio, het realiseren van de energietransitie en bovenal, het behoud van een plezierige en schone leefomgeving.

Een modern en robuust geo-ICT fundament

Een modern en robuust geo-ICT fundament is essentieel om de vraagstukken van vandaag te beantwoorden. Een fundament draagt bij aan: 

  • een transparante en kwalitatieve besluitvorming door datagedreven te werken in de opgaven
  • een breed gedragen toekomst bestendige gebiedsinrichting door datagedreven samenwerking
  • verbinding in de organisatie door GIS integraal onderdeel te maken van alle provinciale vraagstukken

Drie belangrijke pijlers

1

Gedreven door data

Het optimaal inzetten van data. Om tot juiste afwegingen te komen voor provinciale beleidsopgaven.

Lees het blog
2

In verbinding met de wereld

Binnen grote opgaven heeft de provincie te maken met verschillende balanghebbenden. Data en de juiste samenwerkingstools kunnen samenwerkingen versterken.

Bekijk klantverhaal
3

Van beheerder naar adviseur

Datagedreven werken aan beleidsopgaven vraagt zowel kennis van de opgaven als behoefte aan data en geo-informatie(producten).

Bekijk klantverhaal