Skip to Content

Provincies

Coördinatie op de efficiëntste manier.

De digitale toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 niveau A en AA en kaarten.

Slim ruimtegebruik kan niet zonder locatiebenadering


Provincies hebben een belangrijke coördinerende taak in Nederland. Van Verkeer & Vervoer en Natuur & Landschap tot Water & Milieu en het versterken van de regionale economie. Over de diverse beleidsterreinen van uw provincie heen is er telkens een constante factor aanwezig: de locatie. Met locatie als verbindend element in het provinciaal informatiebeheer kunt u integraal werken aan uw doelstellingen:
dat betekent efficiënter, sneller en voordeliger werken! 

Omgevingsvisie

Het beleid van provincies wordt vastgelegd in structuurvisie en verordeningen. In de aanloop naar de Omgevingswet werken provincies aan een Omgevingsvisie (integrale structuurvisie). Eén van de belangrijkste taken van de provincie is de inrichting van de ruimte. De provincie bepaalt in hoofdlijnen of steden en dorpen kunnen uitbreiden, waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. Provincies staan daarnaast aan de lat voor goede bereikbaarheid van steden, dorpen en platteland. Ze zorgen naast aanleg, beheer en onderhoud van eigen wegen en vaarwegen ook voor goed openbaar vervoer.

Optimaal samenwerken

De aanleg, het beheer en het onderhoud van wegen en vaarwegen is een belangrijke taak van de provincie. Voor dit assetmanagement is het belangrijk om eenvoudig en snel samen te werken met alle betrokken partijen en op verschillende locaties. Dat kan dankzij GIS. Resultaten van veldmedewerkers kunnen meteen worden ingevoerd, waardoor u sneller complexe vraagstukken kunt beantwoorden. 

Open data delen

De provincie is steeds meer de regisseur en facilitator om samen te werken met partners, mede-overheden en inwoners in de provincie om tot slimme oplossingen te komen op bovenstaande opgaves. Communicatie en transparantie worden steeds belangrijker voor provincies. Het ter beschikking stellen van data bevordert transparantie en communicatie. Met de ArcGIS Hub maakt u in een paar klikken uw data beschikbaar voor bewoners en bedrijven.

Waarom Esri Nederland en het ArcGIS-platform?

Wat vindt u belangrijk aan GIS-technologie? En wat vindt u belangrijk aan de organisatie die daar achter zit? We vertellen u graag meer, bijvoorbeeld over de volgende zaken: 

Show More

Meer informatie over GIS voor Provincies?