Skip to Content

Energiebedrijven

Werken in aan een dynamische toekomst

Gebruikersverhaal

De iPad -app maakt Stedin wendbaar

Stedin is de netbeheerder in de Randstad en daardoor verantwoordelijk voor het aanleg, ontwikkeling en de onderhoud van de energienetten. Als er een storing plaatsvind heeft Stedin veel informatie nodig om de storing op te lossen. Om dit efficienter te maken gebruikt Stedin nu iPads.

Analysetools om verder te komen


Asset management gaat om meer dan alleen het vastleggen van kabels en leidingen, en het kunnen zien van hun eigenschappen. Wat is de status van uw assets en deelnetten? Komt de leveringszekerheid in bepaalde gebieden in het geding? Wat is de invloed van de bodemsoort op het ondergrondse leidingnet? Om goede antwoorden op dit soort vraagstukken te kunnen geven heeft u tools nodig in combinatie met relevante data van uzelf en van ketenpartners.  ArcGIS biedt u de analysemogelijkheden, zodat u op eenvoudige wijze een antwoord krijgt op uw vragen. 

Locatie van assets op de kaart

Assetmanagement-systemen zijn kernsystemen voor energiebedrijven. Deze systemen missen echter informatie over de locatie van de onder- en bovengrondse kabels en leidingen, relatie met het netwerk en de relatie met de omgeving. Met het ArcGIS-platform kunt u assets registreren en integreren in het EAM-systeem.

Altijd actueel overzicht

Om het transport van energie dagelijks vlekkeloos te laten verlopen moet uw netwerk niet alleen in goede conditie zijn en worden gehouden. Door de verschillende bedrijfssystemen te koppelen met ArcGIS ontstaat er een completer beeld voor de bedrijfsvoering.

De juiste informatie in handen

Medewerkers in het veld spelen een belangrijke rol in uw organisatie: ze zijn bezig met een inspectie, onderhoud of storingsafhandeling. Op locatie hebben zij informatie nodig over hun werkzaamheden. U kunt met ArcGIS werken met mobiele apps die uw medewerker in het veld helpen.

Een soepel werkproces voor iedereen

Als energiebedrijf werkt u veel samen met andere organisaties. De decentrale overheden zijn uw partner voor het verlenen van vergunningen. Met ArcGIS voorkomt u dat er een groot aantal bestanden in diverse formaten tussen de verschillende organisaties wordt uitgewisseld. Dit zorgt voor duidelijke up-to-date communicatie.

Waarom Esri Nederland en het ArcGIS-platform?

Wat vindt u belangrijk aan GIS-technologie? En wat vindt u belangrijk aan de organisatie die daar achter zit? We vertellen u graag meer, bijvoorbeeld over de volgende zaken: 

Previous
Next

Nieuws, artikelen en evenementen

Start nu met GIS voor Energiebedrijven

Ga meteen van start