Skip to Content

Havens

De beschikbare ruimte volledig benutten en altijd in control.

Een concurrentievoordeel behalen met GIS voor have

Grote internationale havens zijn complexe organisaties. Havenpersoneel beheert assets en faciliteiten. Ze optimaliseren de transportinfrastructuur en havenprestaties - en dat alles met een minimum aan verkeersopstoppingen en milieueffecten. En ze moeten al deze activiteiten coördineren om een onbelemmerde doorvoer te garanderen die winst en duurzaamheid beschermt. Voor optimale prestaties moeten leiders toegang hebben tot de beste realtime havengegevens en ruimtelijke intelligentie om de beste beslissingen te kunnen nemen. 

Met een gerust hart alles onderhouden


Gebouwen, kades, gasleidingen, water, verlichting en kabels: er zijn ontzettend veel verschillende groepen assets. Ook vaarwegen worden gezien als assets. Veel van deze assets worden door een haven beheerd. Uw eerste overzicht van de assets begint met een kaart. Geografische analyses geven meer inzicht in onderhoudswerkzaamheden en de consequenties die onderhoud met zich mee brengen.

Gebiedsbeheer van de haven

Een efficiënt ingericht havengebied met een adequate infrastructuur is voor een haven onmisbaar. U kunt met geodesign - dat gebruik maakt van ArcGIS - ontwikkelingen op het terrein en in de omgeving goed in kaart brengen, zodat onderbouwde beslissingen genomen kunnen worden en u kunt werken aan een haven die klaar is voor de toekomst. 

Naar een duurzame haven

Wat is sociaal gezien de impact van groeien? En wat is de impact op het milieu? Havens willen graag duurzaam groeien. Met ArcGIS analyseert u de impact van groeien op geluidsoverlast, de carbon footprint en het afvalbeheer. ArcGIS helpt u maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Bescherm en beveilig uw haven

Krijg een goed beeld van alle activiteiten, zodat u in staat bent op tijd te reageren. ArcGIS helpt uw haven veerkrachtig te blijven bij onverwachte veranderingen, zoals weersomstandigheden. Overzichtelijke kaarten geven uw medewerkers een realtime beeld, waarmee u betere beslissingen kunt nemen. 

Meer informatie over GIS voor Havens?