Skip to Content

Snelle ontwikkelingen vereisen een andere aanpak


Met de groeiende vraag naar alternatieven voor energie uit gas, ontwikkelt de warmtemarkt zich in rap tempo. Deze snelle groei vereist een andere manier van werken. Beslissingen moeten sneller in kaart worden gebracht en gebaseerd worden op data. Assetmanagement krijgt door data op de kaart een nieuwe dementie. 

Locatie van assets op de kaart

Assetmanagement-systemen (EAM) zijn kernsystemen voor warmtebedrijven. Deze systemen kunnen echter de locatie van de onder- en bovengrondse kabels en leidingen niet in relatie brengen met het netwerk en de omgeving. Met het ArcGIS-platform kunt u assets registreren en integreren in het EAM-systeem. 

Altijd actueel overzicht

Om het transport van warmte dagelijks vlekkeloos te laten verlopen moet uw netwerk niet alleen in goede conditie zijn en worden gehouden. Door verschillende sensoren in kaart te brengen op een dashboard hebben u en uw medewerkers een completer beeld voor de bedrijfsvoering.

De juiste informatie in handen

Medewerkers in het veld spelen een belangrijke rol in uw organisatie: ze zijn bezig met een inspectie, onderhoud of storingsafhandeling. Op locatie hebben zij informatie nodig over hun werkzaamheden. U kunt via ArcGIS werken met mobiele apps die uw medewerkers in het veld helpen.

Een soepel werkproces voor iedereen

Als warmtebedrijf werkt u veel samen met andere organisaties. De ketensamenwerking is essentieel en vereist een centraal systeem om snel beslissingen te kunnen maken. Met ArcGIS voorkomt u dat er een groot aantal bestanden in diverse formaten tussen de verschillende organisaties wordt uitgewisseld. Dit zorgt voor duidelijke en up-to-date communicatie.

Waarom Esri Nederland en het ArcGIS-platform

Wat vindt u belangrijk aan GIS-technologie? En wat vindt u belangrijk aan de organisatie die daar achter zit? We vertellen u graag meer, bijvoorbeeld over de volgende zaken:

Open platform

Het ArcGIS-platform is open en daardoor perfect te integreren met andere systemen.

Lees meer over ArcGIS

50 jaar ervaring

In 1969 ontwikkelde Esri het eerste GIS. We hebben een halve eeuw ervaring.

Lees meer over het verleden

Wereldwijd netwerk

Elke dag werken wereldwijd meer dan 350.000 organisaties met ArcGIS.

Lees meer over wie wij zijn

Innovatie en kwaliteit

Jaarlijks besteedt Esri 27% van de omzet aan Research & Development van ArcGIS.

Lees meer over onze passie

Meer informatie over GIS voor Warmtebedrijven?