Skip to Content

Waterbedrijven

Iedereen schoon water uit de kraan.

Uit de praktijk

Assetmanagement bij Evides Waterbedrijf

In de video vertellen medewerkers van Evides Waterbedrijf hoe zij vanuit verschillende rollen het ArcGIS-platform inzetten bij hun belangrijke assetmanagement-processen. 

Storingsmeldingen direct inzichtelijk


Water is een eerste levensbehoefte voor mensen en de maatschappij. Drinkwaterbedrijven zijn altijd bezig om drinkwater van topkwaliteit te leveren. U moet water winnen en zuiveren tegen de laagste kosten. Weten wat waar in het waternetwerk gebeurt is daarom cruciaal. Natuurlijk wilt u ook storingsinformatie meteen gemeld krijgen. ArcGIS geeft dit inzicht. Ook als het gaat om waar uw monteurs in het grote werkgebied zijn en waar via social media #bruinwater wordt gemeld. Iedereen kan zo
schoon water blijven drinken. 

Locatie van assets op de kaart

Assetmanagement-systemen (EAM) zijn kernsystemen voor energiebedrijven. Deze systemen kunnen echter de locatie van de onder- en bovengrondse kabels en leidingen niet in relatie brengen met het netwerk en de omgeving. Met het ArcGIS-platform kunt u assets registreren en integreren in het EAM-systeem. 

Altijd actueel overzicht

Om het transport van energie dagelijks vlekkeloos te laten verlopen moet uw netwerk niet alleen in goede conditie zijn en worden gehouden. Door verschillende sensoren in kaart te brengen op een dashboard hebben u en uw medewerkers een completer beeld voor de bedrijfsvoering.

De juiste informatie in handen

Medewerkers in het veld spelen een belangrijke rol in uw organisatie: ze zijn bezig met een inspectie, onderhoud of storingsafhandeling. Op locatie hebben zij informatie nodig over hun werkzaamheden. U kunt via ArcGIS werken met mobiele apps die uw medewerkers in het veld helpen.

Een soepel werkproces voor iedereen

Als waterbedrijf werkt u veel samen met andere organisaties. De decentrale overheden zijn uw partner voor het verlenen van vergunningen. Met ArcGIS voorkomt u dat er een groot aantal bestanden in diverse formaten tussen de verschillende organisaties wordt uitgewisseld. Dit zorgt voor duidelijke en up-to-date communicatie.

Waarom Esri Nederland en het ArcGIS-platform?

Wat vindt u belangrijk aan GIS-technologie? En wat vindt u belangrijk aan de organisatie die daar achter zit? We vertellen u graag meer, bijvoorbeeld over de volgende zaken: 

Show More

Meer informatie over GIS voor Waterbedrijven?