Waterschappen

Droge voeten en schoon water.

De digitale toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 niveau A en AA en kaarten.

Uit de praktijk

Waterschap Rijn en IJssel ervaart GIS

Hoe gebruikt een waterschap GIS in hun belangrijkste processen? Hoe gaan zij om met steeds complexer wordende vraagstukken? Dit en nog veel meer vertellen medewerkers van verschillende afdelingen van Waterschap Rijn en IJssel.

De hoogste kwaliteit waterbeheer voor Nederland


 Waterschappen zorgen voor voldoende, schoon en veilig water. Om deze taak goed uit te voeren is kennis van het gebied, inzicht, beheer en analyse noodzakelijk. Dat betekent dat u als waterschap de informatievoorziening op orde moet hebben, voor uw medewerkers en extern. Met ArcGIS kunt u data registreren en beheren. Deze basis helpt vervolgens onder meer bij het uitvoeren van het peilbeheer en het beheren van assets. Het werk kan daardoor tegen lagere kosten en sneller worden uitgevoerd. Nederland houdt dankzij deze aanpak droge voeten!

 

Efficiënte inspectie

Waterschappen hebben een scala aan taken. En ondans de beperkte budgetten, moeten de doestellingen toch behaald worden. ArcGIS helpt u hier bij door toegang tot actuele gegevens: op elk device, altijd en overal.

Beter samenwerken

Samenwerken is de basis tot succes. ArcGIS biedt verschillende manieren om het personeel in uw organisatie samen te laten werken en dubbel werk uit te sluiten. Dit verbetert bovendien de communicatie en het resultaat van de projecten.

Veiligheid en zekerheid

Door onder meer klimaatverandering neemt het risico op overstromingen toe. Voor het effectief en efficiënt werken aan waterveiligheid zijn innovatieve GIS-oplossingen nodig die u helpen bij het voorkomen van een ramp of u daar op helpen voorbereiden.

LEGEND

  Close legend
  1 2

  Waarom Esri Nederland en ArcGIS?

  Wat vindt u belangrijk aan GIS-technologie? En wat vindt u belangrijk aan de organisatie die daar achter zit? We vertellen u graag meer, bijvoorbeeld over de volgende zaken: 

  Show More

  Meer weten over GIS voor Waterschappen?