Waterschappen

Droge voeten en schoon water

Water tower, reservoir, waterway imagery, map of water infrastructure

De digitale toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 niveau A en AA en kaarten. 

 

Lees meer

De hoogste kwaliteit waterbeheer voor Nederland

Om deze taak goed uit te voeren is kennis van het gebied, inzicht, beheer en analyse noodzakelijk.

Dat betekent dat u als waterschap de informatievoorziening op orde moet hebben, voor uw medewerkers en extern. Met ArcGIS kunt u data registreren en beheren. Deze basis helpt vervolgens onder meer bij het uitvoeren van het peilbeheer en het beheren van assets. Het werk kan daardoor tegen lagere kosten en sneller worden uitgevoerd. 

ArcGIS helpt

Niet alleen bij een efficiënte inspectie, het bevordert samenwerkingen zowel intern als extern met andere organisaties. Dit alles met inzicht creëren zodat veiligheid en zekerheid voorop staat.

Hoe waterschappen GIS inzetten

Previous
Next

Meer weten over GIS voor Waterschappen?