Skip to Content

Waterschappen

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Droge voeten en schoon water

Water tower, reservoir, waterway imagery, map of water infrastructure

Case: realiseren van 1300 kilometer aan dijkversterkingen

Om overstromingen te voorkomen wordt de komende dertig jaar in Nederland 1300 kilometer aan dijken versterkt, inclusief 500 sluizen en gemalen. Dat kan alleen als waterschappen, Rijkwaterstaat, aannemers, ingenieursbureaus, overheden en bedrijven intensief samenwerken. En als iedereen over dezelfde data en informatie beschikt. Goed informatiemanagement is daarbij cruciaal. Een template voor een ArcGIS Hub om dit mogelijk te maken ligt inmiddels klaar.

Lees hier verder

Haal meer uit uw ArcGIS-licentie

Het hoogwaterbeschermingsprogramma brengt flinke opgaven met zich mee. Het samenbrengen van kennis en kunde in projecten is daarbij cruciaal. ArcGIS biedt hierin de uitkomst. Zo is het platform niet alleen in staat om dijken te inspecteren en detecteren, maar ook om via een Digital Twin scenario's te simuleren en samenwerking met andere partijen te vereenvoudigen. 

 

Benieuwd hoe ArcGIS beter ingezet kan worden voor uw waterschap? Neem dan contact op met uw accountmanager of stuur ons een via onderstaande button. 

Ga in gesprek