Data & Metadata

De coördinaten van mijn data liggen verkeerd ten opzichte van de basemap, hoe krijg ik dit goed?