ArcGIS Desktop: Analyses & Workflows

Hoe kan ik een polygoon opdelen met behulp van een bestaande (poly)lijn in ArcGIS Desktop?