ArcGIS Desktop: GIS-fundamenten

Wat is een projectie? Welke groepen projecties kunnen we onderscheiden?