ArcGIS Pro

Waarom tekent een Query Layer niet in ArcMap of ArcGIS Pro, of geeft foutmeldingen?