Skip to Content

Intelligent plannen

Gebruik de meest nauwkeurige geografische data om beter de omgeving te begrijpen. Met GIS hebben alle stakeholders hetzelfde beeld en kunnen de wensen en eisen van een nieuw project duidelijker in kaart worden gebracht. Gebruik maken van GIS in deze fase betekent een vollediger antwoord op de vraag "hoe past dit project in de omgeving?".