Skip to Content

Datagedreven werken

Organisaties die bewust datagedreven werken, kunnen effectiever inspelen op de veranderende wereld door data te combineren om tot nieuwe inzichten en concrete acties te komen.

Met datagedreven werken komt er meer data beschikbaar om te combineren, -relateren, -analyseren en bovenal te visualiseren. Door het gebruik van geografische visualisaties bundelt u verschillende data op een inzichtelijke en efficiënte manier. Locatie-gedreven technologie maakt data tastbaar, inzichtelijk én begrijpbaar voor alle afdelingen binnen uw organisatie.

Organisatie

Een nieuwe werkmethodiek vereist ook nieuwe samenwerking tussen verschillende afdelingen en hun medewerkers. Maak uw collega's enthousiast met de voordelen van datagedreven werken door het tastbaar en begrijpelijk voor hen te maken. 

Technologie

Technologie is vaak de aanleiding tot datagedreven werken, omdat innovaties op technisch gebied het nu écht mogelijk maken om iets met de data te doen.  Met datagedreven werken komt alleen maar meer data beschikbaar om te combineren, te relateren, te analyseren en bovenal te visualiseren. Geografie kan daarom een nog grotere rol gaan spelen in het succesvol omzetten van data in relevante informatieproducten die afdelings- of zelfs organisatie-overschrijdend zijn.

Data

Om van data tot informatie, van informatie tot inzicht en van inzicht tot concrete acties te komen is niet eenvoudig. Essentieel hierbij is het effectief kunnen combineren van de diversiteit aan databronnen.  De geografische benadering stelt ons in staat data te visualiseren, te combineren, te relateren en te analyseren op unieke wijze, waarmee inzichten behaald kunnen worden die op geen andere wijze tot stand kunnen komen. Daarnaast biedt Geo de mogelijkheid deze inzichten laagdrempelig en taakgericht aan de eindgebruiker te presenteren en daarmee mensen daadwerkelijk in staat te stellen om datagedreven te werken.  

Ethiek, privacy en security

Ethiek is vaak een belangrijk speerpunt bij de implementatie van datagedreven werken. Al snel komen vragen over vertrouwen, explainable AI, inclusiviteit, ... Als veranderende organisatie is het van cruciaal belang om hier de juiste antwoorden op te hebben. Investeren in bewezen veilige en ethische technologische oplossingen maakt het alvast een stuk makkelijker om deze vragen het hoofd te bieden.

Privacy en security bij Esri

De voordelen van datagedreven werken

Groter detailniveau
Verbanden ontdekken
Nauwkeurigere beslissingen
Specifieker inzicht
Grotere voorspelbaarheid
Meer betrouwbaarheid uit data

Geo als procesversneller

Geo en data gaan hand in hand als het gaat om verbanden leggen, combinaties zoeken of verbinding maken. Door verschillende datagedreven fases (verzamelen, ordenen, verbeteren en uitwisselen) te doorlopen heeft GIS een absolute meerwaarde bij het ontdekken van patronen en inzichten uit abstracte data.

Ethiek

Cybersecurity en ethisch verantwoord ondernemen zijn fundamentele onderdelen van digitale bedrijfsvoering en dus ook van een datagedreven aanpak. Esri Nederland ondersteunt u bij het bewaken van data en het beveiligen van systemen, maar wel afgestemd op de behoeften en belangen van uw organisatie.

Privacy en security bij Esri

Starten met een datagedreven aanpak

De implementatie van een datagedreven werkproces is vaak onderdeel van een complexe verandering in de organisatie waar veel uitdagingen bij komen kijken. Daarbij is het essentieel om snel resultaat te halen bij het inslaan van een nieuwe koers. Aantoonbare opbrengst van een nieuwe aanpak werkt immers het best in het omarmen van die aanpak. 

Esri Nederland helpt organistaties bij het begrijpen en toepassen van datagedreven werken. Vanuit de geografische bril werken we samen met u aan een tastbare, laagdrempelige, maar vooral begrijpbare vertaling van uw datagedreven ambitie. 

Kom met ons in contact

Rapport "Datagedreven werken"

Download het rapport

Keynote "Geo als versneller"

Bekijk de video