Locatie-analyse als basis voor beleid


Klimaatvraagstukken zijn overal om ons heen. Wat is de juiste aanpak voor deze klimaatvraagstukken? En hoe kunt u een integraal beleid ontwikkelen, zodat u samen met stakeholders aan de slag kunt?

Locatie-analyse inzicht geeft in waar problemen spelen én hoe ze samenhangen. Het vormt de basis om een datagestuurd beleid te vormen waarbij de juiste beslissingen genomen kunnen worden.

Op één platform samenwerken met stakeholders


Op de juiste momenten de juiste informatie krijgen. Ontdek hoe informatie beter gedeeld kan worden met collega's en andere organisaties om zo efficiënter te werk te gaan.

Referenties

Show More

Aan de slag met klimaatopgaven?

Ontdek de workshop


Vaak spelen er meerdere opgaven tegelijkertijd binnen een gebied. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de samenhang tussen de verschillende opgaven. Bij de aanpak van de opgaven moet rekening gehouden worden met veel verschillende belangen. Goede samenwerking is de sleutel tot succes. 

Het ArcGIS informatieplatform is een onmisbaar hulpmiddel bij de succesvolle aanpak van opgaven in de leefomgeving. Het geeft elke belanghebbende passend inzicht in de samenhang tussen opgaven, doelen, activiteiten, belangen en maatregelen. Het invullen van de Opgave In Kaart Canvas is de ideale start om de wensen voor het informatieplatform in beeld te brengen. 

Waarom Esri Nederland en het ArcGIS-platform?

Wat vindt u belangrijk aan GIS-technologie? En wat vindt u belangrijk aan de organisatie die daar achter zit? We vertellen u graag meer, bijvoorbeeld over de volgende zaken: 

Show More

Meer informatie over hoe GIS helpt bij opgaven?