Skip to main content

Klimaatrisicoanalyse

De impact van klimaatverandering op vastgoed

Klimaatverandering is niet langer een verre dreiging maar een realiteit die onmiddellijke aandacht vereist. In de huidige samenleving zijn de gevolgen van klimaatverandering al duidelijk zichtbaar. Met stijgende temperaturen, extreme weersomstandigheden en veranderende neerslagpatronen, worden bedrijven en investeerders geconfronteerd met ongekende risico’s en onzekerheden.

Door deze negatieve effecten van klimaatverandering is de behoefte aan een klimaatrisicoanalyse nog nooit zo urgent geweest, aangezien bedrijven en investeerders moeten navigeren in een steeds complexer en volatieler landschap, waar traditionele benaderingen van risicobeheer door veranderende regelgeving niet langer voldoende zijn.

Klimaatrisicoanalyse voor uw vastgoed

Het uitvoeren van de klimaatrisicoanalyse voor uw vastgoed is mogelijk met behulp van de software van Esri Nederland waarmee we voor elk pand in Nederland de omgevingsscore kunnen berekenen en de tools leveren om tot een gebouwscore te kunnen komen. Deze analyse is gebaseerd op het DGBC Framework for Climate Adaptive Buildings. De DGBC werkt samen met een diverse alliantie bestaande uit financiële instellingen, kennisinstituten, adviseurs en overheden aan dit framework, dat een uniforme methodiek zal bevatten voor het identificeren van fysieke klimaatrisico's op gebouwniveau.

Wat is de impact van klimaatverandering op uw vastgoed? | Mini Webinar Esri Nederland

Bekijk nu de video over klimaatrisicoanalyse voor uw vastgoed.

Hoe werkt het?

Met het in ArcGIS ontwikkelde model kan voor alle gebouwen in Nederland de klimaatrisicoscore berekend worden. Dit model voldoet aan de eisen van de EU-taxonomy. De DGBC-methode kijkt naar de volgende vier voor Nederland relevante hoofdthema's; hitte, droogte, wateroverlast en overstroming. Op al deze factoren worden scores berekend binnen ArcGIS.

De software en het model zijn beschikbaar en kan worden afgenomen als oplossing waarbij u met onze hulp het model zelf toepast in ArcGIS (Ondersteund door Esri) of als complete ontzorgde oplossing, waarbij Esri het model toepast op uw gebouwen en u zelf alle scores in rapportagevorm van ons ontvangt (Ontzorgt door Esri). Onderstaand worden beide opties verder toegelicht.

Ondersteund door Esri

Bij deze optie heeft u een GIS Professional User Standard licentie nodig om het model in te kunnen laden. Vanuit Esri zult u worden ondersteund met het model, advies en hulp van een consultant om de analyse goed uit te kunnen voeren. Vervolgens bent u in staat om de analyse zelf vaker uit te voeren en de data op een juiste manier te interpreteren aan de hand van een dashboard.

Ontzorgt door Esri

Bij deze optie wordt u volledig ontzorgd door onze consultants. U krijgt een dashboard op basis van een ArcGIS Online editor license met daarop alle resultaten van de klimaatrisicoanalyse van uw vastgoed. Wanneer het model of de onderliggende data verandert, zullen deze in volgende updates automatisch worden meegenomen. Op deze manier hoeft u zelf niks te doen maar krijgt u wel alle inzichten. Dit model is gebaseerd op een abbonnement waarmee u volledig ontzorgt wordt.

Interesse in de klimaatrisicoanalyse?

Wanneer u inzicht wilt in de status en de eventuele klimaatrisico's voor uw vastgoed, helpen we u graag met onze software en kennis. We gaan graag in gesprek om de mogelijkheden voor uw vastgoed te bespreken. 

Wilt u een gratis klimaatrisicoanalyse voor 10 panden? Vul dan het formulier op deze pagina in, dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie over klimaatrisico's?