Skip to Content

Omgevingswet en geografie 

Lees hoe andere organisaties dit aanpakken en ga aan de slag!

We moeten in Nederland zo slim mogelijk gebruik maken van de schaarse ruimte in ons land. Er zijn namelijk nogal wat uitdagingen die deze ruimte claimen. Denk aan het woningtekort, de energietransitie of vraagstukken rondom mobiliteit. Om de ruimte zo slim mogelijk te gebruiken is het van essentieel belang om de juiste keuzes te maken. Inzicht in data maakt dit mogelijk.

Werken aan de Omgevingswet met ArcGIS biedt kansen voor: een gelijke informatiepositie, transparante planvorming en onderbouwde keuzes.

De 6 belangrijkste termen uitgelegd

Geografie en locatie zijn essentieel voor een succesvolle werking van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Lees hier de zes belangrijkste termen uitgelegd om mee te kunnen praten over dit vraagstuk. 
Omgevingswet en geografie
ArcGIS

Geo-informatie en de Omgevingswet

Geo-informatie en de Omgevingswet maken het mogelijk om samen te werken in de kaart, de data kwaliteit op orde te hebben en transparant te kunnen communiceren. Lees bij iedere pijler meer hoe klanten dit nu al aanpakken.

ArcGIS in huis? Ga aan de slag!

Maak optimaal gebruik van uw data en bevorder samenwerken, participatie en datakwaliteit door ArcGIS in te zetten. Bijvoorbeeld door een Digital Twin te ontwikkelen. 

Omgevingswet dwingt waterschap Vechtstromen tot transitie

Processen organiseren vanuit een kerndataset is al langer een wens van waterschap Vechtstromen, maar nu hebben ze de techniek, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en met de Omgevingswet een wettelijke kader om het ook echt te gaan doen.

Lees meer
ArcGIS

Samen komen we verder

Deel uw verhaal

Hoe ziet u de rol van locatie binnen de Omgevingswet? Laat het ons weten! We sparren graag met u.

Boek een demo

Wilt u weten hoe u ArcGIS optimaal kunt inzetten binnen de Omgevingswet? We gaan graag met u in gesprek.