Skip to main content

Datagedreven samenwerken met inwoners en partners

Hoe kunnen we in Nederland op een slimme manier samenwerken faciliteren en zo de kennis van inwoners en bedrijven gebruiken, om onze leefomgeving te verbeteren en toekomstbestendig te houden?

Het ArcGIS-platform geeft u de mogelijkheid efficiënt samen te werken door kennis en data te delen binnen een community en met andere communities. 

In smart communities werken aan de uitdagingen van de stad

 

Gemeenten staan de komende decennia voor grote opgaven. Ze hebben te maken met vraagstukken, zoals bevolkingsgroei en vergrijzing, een knellende woningmarkt, luchtvervuiling, criminaliteit, veiligheid, bereikbaarheid, gezondheidszorg en klimaatverandering. De complexe vraagstukken en de vele betrokken partners vragen om een integrale aanpak en een samenwerking. Door via de ArcGIS Hub samen te werken met de inwoners en partners uit uw stad, kennis te delen en geografische data te combineren, kunnen we de krachten bundelen. Zo kunnen er betere beslissingen worden genomen.

Bereikbare stad

Communiceer naar inwoners en partners in de stad waar er werkzaamheden zijn, wanneer en waar evenementen plaatsvinden of routes in de stad zijn afgesloten. En met input van de inwoners krijgt u informatie waar bijvoorbeeld gevaarlijke kruispunten zijn.

Veilige stad

Stel vast waar de politie nodig is voordat een incident plaatsvindt. Gebruik kaarten om criminaliteit te analyseren en om te bepalen waar welke interventies nodig zijn. Zo heeft u grip op de veiligheid. En laat inwoners eenvoudig op de kaart aangeven waar ze onveiligheid ervaren.

Klimaatbestendige stad

Bepaal waar er in de stad een groenvoorziening moet komen of laat uw inwoners aangeven waar zij bijvoorbeeld wateroverlast ervaren.

Hoe ArcGIS helpt in smart communitiesMaak een digitale tweeling van uw stad door informatie via locatie met elkaar te verbinden.

Werk via kaarten, apps en dashboards efficiënt samen met inwoners en partners in de stad. 

Neem snelle beslissingen doordat informatie uit sensoren realtime beschikbaar is.

Waarom Esri Nederland en het ArcGIS-platform?

Wat vindt u belangrijk aan GIS-technologie? En wat vindt u belangrijk aan de organisatie die daar achter zit? We vertellen u graag meer, bijvoorbeeld over de volgende zaken: 

    Previous
    Next
Previous
Next

Meer informatie over GIS voor Smart communities?