Gebruik van ArcGIS Pro

Dit is de training voor iedereen die effectief met ArcGIS Pro aan de slag wil gaan.

In deze training leert u de mogelijkheden van ArcGIS Pro kennen. U leert werken met veel voorkomende workflows. Deze training introduceert technieken om van data een kaart te maken, te beheren, te analyseren en te delen. U leert de essentiële vaardigheden die nodig zijn om effectief met ArcGIS Pro aan de slag te gaan.

De volgende onderwerpen/werkzaamheden komen aan bod:

  • Combineren van data uit verschillende bronnen om hier informatieve kaarten van te maken
  • Organiseren, creëren en muteren van geografische data
  • Analyseren van data om hier nieuwe informatie van te maken 
  • Het relateren van tabeldata
  • Gebruik maken van de ModelBuilder voor analyses
  • Delen van kaarten, analyse resultaten en modellen aan anderen

De trainingsdagen zijn aaneengesloten. Wanneer de datum anders is, wordt dit vermeld.

Hieronder kunt u zich inschrijven voor een klassikale training. Wilt u deze training op eigen tempo volgen? Klik dan hier.

In deze training wordt gebruik gemaakt van ArcGIS Pro.

Leervormen

Op eigen tempo

Klassikaal

Duur

3 dagen

Niveau

Basistraining

Vereiste voorkennis

De training 'Introductie GIS'

Prijs

€ 1.590,-

Esri Nederland Opleidingen