Geodesign met ArcMap

Geodesign is een multidisciplinaire, collaboratieve benadering voor het in kaart brengen van de toekomstige complexe situaties voor lokale, regionale en globale gemeenschappen.

Dit omvat bijvoorbeeld het ontwerpen van nieuwe wijken, parken, industrieterreinen of wegen. Door het aanbieden van een kader (framework) en efficiënte tools, is het mogelijk om design alternatieven te maken en te evalueren. Deze training leert u om planning en designworkflows via een iteratieve manier te modeleren en visualiseren. Ook gaat u diep in op hoe u de impact van individuele besluiten op een al omvattend ontwerpplan kunt analyseren. Sommige van de oefeningen maken gebruik van ArcGIS Spatial Analyst of ArcGIS 3D Analyst. Ook is er een eerste korte kennismaking met ArcGIS CityEngine.

De volgende onderwerpen/werkzaamheden komen aan bod:
  • Het toepassen van een GIS-gedreven workflow als leidraad door een ontwerpproject van begin tot het einde
  • Verzamelen en geschikt maken van data voor het gebruik in GIS-modellen
  • Maken van geschiktheidsmodellen die meerdere criteria meenemen voor een design-project
  • Gebruik maken van snelle iteratie voor het visualiseren en evalueren van alternatieve ontwerpplannen
  • Maken en vergelijken van zogenaamde impactkaarten en rapporten voor elk ontwerpplan


De trainingsdagen zijn aaneengesloten. Wanneer de datum anders is, wordt dit vermeld.

Hieronder kunt u zich inschrijven voor een klassikale training. Wanneer er geen datum is weergegeven, is deze training op aanvraag beschikbaar. U kunt deze training altijd op eigen tempo volgen, op locatie bij Esri Nederland. Schrijf u in voor een training op eigen tempo.

In deze training wordt gebruik gemaakt van ArcMap.

Leervormen

Op eigen tempo

Klassikaal

Duur

2 dagen

Niveau

Intermediate

Vereiste voorkennis

De training ‘Gebruik van ArcMap’

Prijs

€ 1.080,-